Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Radovan Savov, PhD.
Identifikačné číslo: 1215
Univerzitný e-mail: radovan.savov [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra manažmentu (FEM)
dekanát - centrum - Fakulta ekonomiky a manažmentu
Prodekan - Fakulta ekonomiky a manažmentu

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Manažment výroby piva vo vybranom subjekte
Autor: Ing. Kornélia Ďurková
Pracovisko: Katedra manažmentu (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Radovan Savov, PhD.
Oponent:prof. Ing. Iveta Ubrežiová, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Manažment výroby piva vo vybranom subjekte
Abstrakt:Prioritou každého podniku, ktorý pôsobí v trhovej ekonomike je vykonávať podnikateľskú činnosť tak, aby bol ekonomicky a komerčne úspešný. V prostredí súčasného, nasýteného trhu to však nie je jednoduché. Princíp úspechu však naďalej spočíva v tom, aby podnik disponoval takými výrobkami alebo službami, ktoré dokážu byť na trhu konkurencieschopné a pre spotrebiteľov zaujímavé. Primárnym cieľom predkladanej diplomovej práce je popísanie a zhodnotenie manažmentu výroby piva vo vybranom subjekte. Manažérsko-ekonomická analýza sa bude týkať najstaršieho slovenského pivovaru, ktorý sídli vo Vyhniach – Pivovaru Steiger. Diplomová práca pozostáva z teoretickej a praktickej časti. V teoretickej časti išlo o sumarizáciu poznatkov, získaných z preštudovania slovenskej a zahraničnej literatúry. Pozornosť bola upriamená na podstatu a vývoj manažmentu, plánovanie a riadenie výroby a samotnú výrobu piva. V druhej časti išlo o aplikovanie teoretických poznatkov do praxe. Úvod praktickej časti tvorí charakteristika podniku a jeho postavenie medzi konkurentmi. Následná analýza sa zameriava na súčasný stav riadenia výroby v podniku, výrobný proces, kontrolný proces a marketing. Pre ekonomické zhodnotenie výroby sú vypracované kalkulácie vnútropodnikových cien výrobkov v rokoch 2013 – 2017, na základe ktorých sú stanovené návrhy a odporúčania pre zefektívnenie výroby.
Kľúčové slová:manažment výroby, plánovanie, kalkulácie, výroba

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene