Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Radovan Savov, PhD.
Identifikačné číslo: 1215
Univerzitný e-mail: radovan.savov [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra manažmentu (FEM)
dekanát - centrum - Fakulta ekonomiky a manažmentu
Prodekan - Fakulta ekonomiky a manažmentu

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Manažment vybraných odvetví rastlinnej výroby v podmienkach agropodnikateľského subjektu na Slovensku
Autor: Ing. Lukáš Petráni
Pracovisko: Katedra manažmentu (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Radovan Savov, PhD.
Oponent:Ing. Jana Kozáková, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Manažment vybraných odvetví rastlinnej výroby v podmienkach agropodnikateľského subjektu na Slovensku
Abstrakt:Abstrakt Poľnohospodárstvo je veľmi dôležitým odvetvím národného hospodárstva. Jeho hlavná úloha je zabezpečiť potravinovú bezpečnosť pre ľudskú výživu ale aj poskytnúť kvalitnú a zdravú výživu. Ako aj chrániť prírodne zdroje a flóru a faunu. Cieľom diplomovej práce „Manažment vybraných odvetví rastlinnej výroby v podmienkach agropodnikateľského subjektu na Slovensku“ je zhodnotiť vybrané ekonomické aspekty v rastlinnej výrobe v podniku. Hodnotiace obdobie je od 2015 do roku 2017. V týchto uvedených rokoch agropodnikateľský subjekt pestoval obilniny, hlavne pšenicu ozimnú, jačmeň, kukuricu na zrno, osivovú kukuricu ale zameriaval sa aj produkciu olejovín ako sú repka a slnečnica. Agropodnikateľský subjekt pestoval aj krmoviny ako kukuricu na siláž, lucernu, raž na senáž, na koľko má živočíšnu výrobu. Záverečnej práce je zameraná na súčasnú problematiku doma aj v zahraničí. Ďalej sa venujeme na analyzovanie agropodnikateľského subjektu v rastlinnej výrobe. Kde identifikujeme aj jednotlivé čiastkové ciele. Dôkladné zhodnotenie vybraných odvetví rastlinnej výroby má vysoký význam pre agropodnikateľský subjekt. Táto analýza má odhaliť nedostatky v podniku, ktoré by mal podnik odstrániť, aby mohol byť úspešnejší na trhu.
Kľúčové slová:poľnohospodárstvo, rastlinná výroba, výnosy, tržby

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene