Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Radovan Savov, PhD.
Identifikačné číslo: 1215
Univerzitný e-mail: radovan.savov [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra manažmentu (FEM)
dekanát - centrum - Fakulta ekonomiky a manažmentu
Prodekan - Fakulta ekonomiky a manažmentu

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Integrované riadenie talentu ako dôležitá súčasť stratégie ľudských zdrojov
Autor: Ing. Katarína Supeková
Pracovisko: Katedra manažmentu (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Radovan Savov, PhD.
Oponent:Ing. Jana Kozáková, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Integrované riadenie talentu ako dôležitá súčasť stratégie ľudských zdrojov
Abstrakt:Hlavným cieľom predkladanej diplomovej práce je zhodnotiť proces integrovaného riadenia talentov v organizácii, dôležitej súčasti stratégie ľudských zdrojov, s dôrazom na vybraný podnik. Práca pozostáva z teoretickej a praktickej časti. Teoretická časť diplomovej práce sa zameriava na definovanie hlavných teoretických aspektov z oblasti talent manažmentu (talent, talent manažment, proces talent manažmentu, nástroje a metódy talent manažmentu) vychádzajúc z literatúry domácich i zahraničných autorov. Praktická časť je zameraná na zhodnotenie procesu talent manažmentu v Centre zdieľaných služieb vybraného podniku. Súčasťou tejto časti práce je aj dotazníkový prieskum zameraný na zamestnancov a ich vnímanie talent manažmentu. Z výsledkov analýzy a dotazníka uvádzame návrhy a odporúčania, ktoré môžu prispieť k zlepšeniu a zefektívneniu procesu riadenia talentovaných zamestnancov Centra zdieľaných služieb.
Kľúčové slová:riadenie ľudských zdrojov, ľudský kapitál, talent, talent manažment

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene