Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Radovan Savov, PhD.
Identifikačné číslo: 1215
Univerzitný e-mail: radovan.savov [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra manažmentu (FEM)
dekanát - centrum - Fakulta ekonomiky a manažmentu
Prodekan - Fakulta ekonomiky a manažmentu

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Manažment výroby mlieka v podniku poľnohospodárskej prvovýroby
Autor: Ing. Peter Chnápko
Pracovisko: Katedra manažmentu (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Radovan Savov, PhD.
Oponent:Ing. Alexandra Filová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Manažment výroby mlieka v podniku poľnohospodárskej prvovýroby
Abstrakt:Bakalárska práca je zameraná na manažérske a ekonomické zhodnotenie manažmentu výroby mlieka v Poľnohospodárskom družstve Zavar. Pozostáva z 2 hlavných častí, a to teoretickej a praktickej časti. Teoretická časť sa zaoberá definíciami a vysvetlením pojmov súvisiacich s problematikou manažmentu, funkcií manažmentu, manažmentu výroby a manažmentu výroby mlieka. Praktická časť je nosnou časťou predkladanej bakalárskej práce. Stanovením hlavného cieľa a súvisiacich čiastkových cieľov začína praktická časť. Metódy využité pri písaní práce tvoria nasledovnú sekciu. Výsledky práce sa týkajú všeobecnej charakteristiky Poľnohospodárskeho družstva Zavar, popisu predmetu činnosti, organizačno-riadiacej štruktúry a odvetví živočíšnej výroby. Bližšia pozornosť je smerovaná na analýzu produkčných a ekonomických ukazovateľov spojených s manažmentom výroby mlieka. Následne je možné zhodnotiť situáciu a vývoj manažmentu výroby mlieka Poľnohospodárskeho družstva Zavar.
Kľúčové slová:manažment výroby, manažment, výroba, poľnohospodárske družstvo, mlieko

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene