Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Radovan Savov, PhD.
Identifikačné číslo: 1215
Univerzitný e-mail: radovan.savov [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra manažmentu (FEM)
dekanát - centrum - Fakulta ekonomiky a manažmentu
Prodekan - Fakulta ekonomiky a manažmentu

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Manažment kvality vo vybranom podnikateľskom subjekte
Autor: Ing. Roman Šichta
Pracovisko: Katedra manažmentu (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Radovan Savov, PhD.
Oponent:doc. Ing. Albín Malejčík, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Manažment kvality vo vybranom podnikateľskom subjekte
Abstrakt:Úspešnosť podnikania závisí na flexibilite podniku a schopnosti podriadiť sa požiadavkám zákazníka. Kvalita sa stala veľmi dôležitým pojmom a je nevyhnutné pochopiť princípy jej riadenia. Cieľom bakalárskej práce je zhodnotenie manažmentu kvality vo vybranej spoločnosti. Práca je zameraná na riadenie kvality a taktiež rôzne zložky manažmentu kvality vo vybranom podniku, ktoré zahŕňajú organizačnú štruktúru a prácu manažéra kvality. V práci sú tiež uvedené ciele kvality, ktoré si manažment vytýčil splniť, za pomoci systému manažérstva kvality zavedeného v spoločnosti. Z pohľadu marketingu je v práci uvedené ako spoločnosť hodnotí dodávateľov, ako je hodnotená zákazníkmi a akú dôležitosť kladie na vzťah so zákazníkom. Pozornosť je v neposlednom rade zameraná na ekonomické aspekty ako sú výsledok hospodárenia, tržby a analýza nákladov na kvalitu, ktoré kvantifikujú efektívnosť manažmentu kvality. Zavedený systém riadenia kvality zodpovedá podnikateľskému subjektu, ale aj napriek tomu musí pracovať na neustálych zlepšeniach, aby dosahoval čoraz vyššie požiadavky zákazníkov.
Kľúčové slová:kvalita, ciele kvality, manažment kvality, náklady na kvalitu

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene