Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Radovan Savov, PhD.
Identifikačné číslo: 1215
Univerzitný e-mail: radovan.savov [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra manažmentu (FEM)
dekanát - centrum - Fakulta ekonomiky a manažmentu
Prodekan - Fakulta ekonomiky a manažmentu

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Uplatňovanie strategického manažmentu vo vybranom podniku
Autor: Ing. Mária Dobrovolná
Pracovisko: Katedra manažmentu (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Radovan Savov, PhD.
Oponent:Ing. Veronika Hrdá, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Uplatňovanie strategického manažmentu vo vybranom podniku
Abstrakt:V bakalárskej práci sú objasnené základné pojmy spojené so strategickým manažmentom, ako je definovanie strategického myslenia, popísanie stratégie ako procesu zavádzania inovačných postupov v spoločnosti, metódy na dosiahnutie stanovených cieľov ako aj metódy na určenie momentálneho postavenia a ekonomickej sily spoločnosti. Prostredníctvom týchto analýz sa konkrétne hodnotila spoločnosť TEKOVIA spol., s.r.o. a následné boli spoločnosti odporučené možné varianty pokračovania a zavádzania nových stratégií. Pri tomto hodnotení boli použité interné doklady spoločnosti a priama komunikácia s majiteľmi firmy dopomohla k hlbšiemu porozumeniu potreby stratégií a strategického myslenia pre túto spoločnosť, ktorá pôsobí na poľnohospodárskom trhu, ktorý je veľmi nevyspytateľný a promptnosť riešenia vzniknutých problémov, teda zavádzania strategických rozhodnutí je viac ako nevyhnutná. Môžeme hodnotiť, že výsledky dosiahnuté našimi analýzami korešpondujú s aktuálnym stavom spoločnosti a teda podporili doterajšie smerovanie podniku. Cieľom spoločnosti je posilniť svoje postavenie a stať sa lídrom na trhu, preto sú ciele jasne stanovené. Môžeme konštatovať, že cieľ bakalárskej práce bol splnený.
Kľúčové slová:Strategický manažment, stratégie podniku, interná a externá analýza

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene