Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Radovan Savov, PhD.
Identifikačné číslo: 1215
Univerzitný e-mail: radovan.savov [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra manažmentu (FEM)
dekanát - centrum - Fakulta ekonomiky a manažmentu
Prodekan - Fakulta ekonomiky a manažmentu

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Možnosti využívania poľnohospodárskej produkcie na energetické účely a ich dopad na riadenie poľnohospodárskych podnikov
Autor: Ing. Martina Prístavková, PhD.
Pracovisko: Katedra manažmentu (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Radovan Savov, PhD.
Oponent:doc. Ing. Drahoslav Lančarič, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Možnosti využívania poľnohospodárskej produkcie na energetické účely a ich dopad na riadenie poľnohospodárskych podnikov
Abstrakt:V poslednej dobe sme si stále viac a viac vedomí, ako je ľudská spoločnosť závislá na zdrojoch energie. Dopyt po energii v dôsledku rastu populácie, zvyšovania životnej úrovne, energetickej závislosti od iných štátov, globálneho otepľovania a mnohých iných aspektov neustále rastie. Preto sa snažíme nájsť inú alternatívu, ktorá by bola schopná tieto neobnoviteľné zdroje nahradiť. Cieľom bakalárskej práce je poukázať na možnosť využitia aj iných zdrojov energie ako sú fosílne palivá a zhodnotiť dopad využívania OZE na riadenie poľnohospodárskych podnikov. V úvodnej časti môžeme nájsť perspektívu využívania OZE a ich klasifikáciu. Prvá časť je venovaná hlavne tomu, aký je potenciál využitia biomasy v SR a taktiež súčasná spotreba biomasy. Taktiež tu môžeme nájsť informácie, čo sa týka podpory využívania biomasy z EÚ a legislatívu využívania biomasy. V analytickej časti máme zobrazený jeden konkrétny podnik, ktorý sa zaoberá výrobou biomasy a porovnanie nákladov na elektrickú energiu a nákladov na energiu vyrobenú z biomasy. Záverečná časť uvádza zhrnutie doterajších poznatkov skúmanej problematiky a návrhy v možnostiach väčšieho využívanie biomasy ako OZE.
Kľúčové slová:energia, využitie biomasy, legislatíva využitia biomasy, fosílne palivá, obnoviteľné zdroje energie

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene