Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Radovan Savov, PhD.
Identifikačné číslo: 1215
Univerzitný e-mail: radovan.savov [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra manažmentu (FEM)
dekanát - centrum - Fakulta ekonomiky a manažmentu
Prodekan - Fakulta ekonomiky a manažmentu

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Manažment vybraných odvetví rastlinnej výroby
Autor: Ing. Ivana Dobrovodská
Pracovisko: Katedra manažmentu (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Radovan Savov, PhD.
Oponent:doc. Ing. Ľubomír Paška, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Manažment vybraných odvetví rastlinnej výroby
Abstrakt:Poľnohospodárstvo zabezpečuje základné životné potreby pre existenciu človeka. Témou bakalárskej práce bolo manažérsko-ekonomické zhodnotenie vybraných odvetví rastlinnej výroby v Spoločnosti 2 T, s.r.o. so sídlom v Majcichove. Sledovanie bolo vykonané za obdobie rokov 2008 -- 2012. Predmetom skúmania boli plodiny jačmeň, kukurica a slnečnica, najmä z hľadiska produkčných a ekonomických výsledkov. V rámci stanovených cieľov sme sa zamerali na charakteristiku agropodnikateľského subjektu, hektárovej výmery a hektárových úrod. Vybraný subjekt, nachádzajúci sa v kukuričnej výrobnej oblasti, obhospodaruje 409,11 ha pôdy. Pozornosť sme následne venovali manažérskym aspektom výroby a ich zhodnoteniu prostredníctvom organizačno-riadiacej štruktúry, vývoja potrebných pracovných síl a posúdenia systému odmeňovania zamestnancov v podniku. V ďalšej časti boli predmetom skúmania vývoj nákladov, výnosov, výsledkov hospodárenia a miera rentability nákladov jednotlivých sledovaných plodín. Ciele práce sa podarilo naplniť najmä vďaka údajom získaných z internej dokumentácie podniku.
Kľúčové slová:poľnohospodárstvo, rastlinná výroba, náklady, výnosy

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene