Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Radovan Savov, PhD.
Identifikačné číslo: 1215
Univerzitný e-mail: radovan.savov [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra manažmentu (FEM)
dekanát - centrum - Fakulta ekonomiky a manažmentu
Prodekan - Fakulta ekonomiky a manažmentu

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Zhodnotenie firemného plánovania v podnikateľskom subjekte
Autor: Ing. Darina Gyuríková
Pracovisko: Katedra manažmentu (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Radovan Savov, PhD.
Oponent:doc. Ing. Drahoslav Lančarič, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Zhodnotenie firemného plánovania v podnikateľskom subjekte
Abstrakt:Hlavnou úlohou mojej bakalárskej práce bolo zhodnotenie firemného plánovania vo vybranom podniku, charakterizovanie jednotlivých typov plánov v danom podniku, porovnanie a zhodnotenie priebehu plánov v jednotlivých oblastiach v minulom a súčasnom období. Proces plánovania je prvou manažérskou funkciou a zároveň aj najdôležitejšou. Úlohou plánovania je stanovovanie cieľov a následne aj ciest na ich dosiahnutie. Záverečná práca sa skladá z dvoch rozsiahlych kapitol. Prvá kapitola obsahuje charakterizovanie firemného plánovania z teoretického hľadiska na základe použitej literatúry uvedenej na konci práce. Táto kapitola sa venuje charakteristike manažmentu, definuje funkcie manažmentu a charakterizuje proces plánovania ako jednu z manažérskych funkcií. Opisuje prednosti a nedostatky plánovania z teoretického aspektu, následne sa zaoberá jednotlivými typmi plánov a ich podrobnou charakteristikou, obsahom a poslaním. Na zhodnotenie firemného plánovania z praktického hľadiska vo vybranom podniku som zvolila poľnohospodársky podnik Agrodružstvo Rišňovce. Hlavnou náplňou činnosti družstva je rastlinná výroba. V práci som sa venovala podrobnej charakteristike jednotlivých plánov v podniku. Vybraný poľnohospodársky podnik venuje značnú pozornosť plánovaniu výroby, marketingu a finančnému plánovaniu. V oblasti plánovania výroby sa družstvo zaoberá predovšetkým plánovaním výmery a úrody jednotlivých poľnohospodárskych plodín. V oblasti marketingu hlavným cieľom skúmaného podniku je získanie a udržiavanie si vzťahov so zahraničnými obchodnými partnermi. Čo sa týka finančného plánu podniku, tak je zameraný na neustále znižovanie nákladov pri výrobe a dosahovanie zisku. V závere je zhodnotený význam procesu plánovania v spoločnosti.
Kľúčové slová:poľnohospodárske družstvo, manažment, plánovanie, výroba, marketing

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene