Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Radovan Savov, PhD.
Identification number: 1215
University e-mail: radovan.savov [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Management (FEM)
dekanát - centrum - Faculty of Economics and Management
Vice-dean - Faculty of Economics and Management

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Year:
Order by:

The selected person is an author of the following publications.

Ord.PublicationsCode KPČDescription KPČYearDetails
1.Development of beer industry and craft beer expansion
Pokrivčák, Ján -- Chovanová Supeková, Soňa -- Lančarič, Drahoslav -- Savov, Radovan -- Tóth, Marián -- Vašina, Radoslav
Development of beer industry and craft beer expansion. In Journal of food and nutrition research. 58, 1 (2019), p. 63. ISSN 1336-8672.
ADDVedecké práce v domácich karentovaných časopisoch2019Details
2.Silné a slabé stránky v procese talent manažmentu v podnikoch na Slovensku
Savov, Radovan
Silné a slabé stránky v procese talent manažmentu v podnikoch na Slovensku.  In Talent manažment ako súčasť rozvoja ľudských zdrojov v moderných podnikoch, jeho prínosy a nedostatky. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), p. 63--71. ISBN 978-80-552-2130-4.
AFDPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Details
3.Strategické riadenie ľudských zdrojov: Talent manažment
Savov, Radovan -- Skočdopole, Pavol
Strategické riadenie ľudských zdrojov: Talent manažment.  In Talent manažment ako súčasť rozvoja ľudských zdrojov v moderných podnikoch, jeho prínosy a nedostatky. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), p. 18--23. ISBN 978-80-552-2130-4.
AFDPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Details
4.Talent - nevyhnutnosť pri dosahovaní úspechu v podnikoch
Savov, Radovan -- Lančarič, Drahoslav
Talent - nevyhnutnosť pri dosahovaní úspechu v podnikoch.  In Talent manažment ako súčasť rozvoja ľudských zdrojov v moderných podnikoch, jeho prínosy a nedostatky. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), p. 13--17. ISBN 978-80-552-2130-4.
AFDPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Details
5.Talent manažment v podnikoch na Slovensku
Savov, Radovan
Talent manažment v podnikoch na Slovensku. Nitra  : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), ISBN 978-80-552-2101-4. URL: https://doi.org/10.15414/2019.9788055221014.
AABVedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách2019Details
6.Using QFD method in quality management of brewing industry
Savov, Radovan -- Prístavka, Miroslav -- Findura, Pavol
Using QFD method in quality management of brewing industry. In Teka. 19, 1 (2019), p. 37--48. ISSN 1641-7739.
ADEVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2019Details
7.60 rokov FEM SPU v Nitre
Horská, Elena -- Kapsdorferová, Zuzana -- Rovný, Patrik -- Savov, Radovan -- Turčeková, Natália -- Barát, Pavol -- Bojňanský, Jozef -- Gálová, Jana -- Gurčík, Ľubomír -- Hornyák Gregáňová, Radomíra -- Kadlečíková, Mária -- Moravcová, Ľubomíra -- Moravčíková, Danka -- Országhová, Dana -- Šeben Zaťková, Tímea -- Tóthová, Darina -- Váryová, Ivana
Kronika: 60 rokov FEM SPU v Nitre : akí sme a kam smerujeme-. 1st ed. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019. 176 p. ISBN 978-80-552-2055-0.
BABOdborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách2019Details

Use the following button to export the list of publications to a format suitable for Excel.