Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Radovan Savov, PhD.
Identifikačné číslo: 1215
Univerzitný e-mail: radovan.savov [at] uniag.sk
 
docent - Katedra manažmentu (FEM)
administratíva - Fakulta ekonomiky a manažmentu

Kontakty
     
     
Výučba          
     Publikácie
     
Orgány
     
     

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

HORSKÁ, E. -- KAPSDORFEROVÁ, Z. -- ROVNÝ, P. -- SAVOV, R. -- TURČEKOVÁ, N. -- BARÁT, P. -- BOJŇANSKÝ, J. -- GÁLOVÁ, J. -- GURČÍK, Ľ. -- HORNYÁK GREGÁŇOVÁ, R. -- KADLEČÍKOVÁ, M. -- MORAVCOVÁ, Ľ. -- MORAVČÍKOVÁ, D. -- ORSZÁGHOVÁ, D. -- ŠEBEN ZAŤKOVÁ, T. -- TÓTHOVÁ, D. -- VÁRYOVÁ, I. Kronika: 60 rokov FEM SPU v Nitre : akí sme a kam smerujeme-. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019. 176 s. ISBN 978-80-552-2055-0.

Originálny názov:
Kronika: 60 rokov FEM SPU v Nitre : akí sme a kam smerujeme-
Anglický názov: 60 rokov FEM SPU v Nitre
Autor:
Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Elena Horská (6%)
doc. Ing. Zuzana Kapsdorferová, PhD. (6%)
doc. Ing. Patrik Rovný, PhD.
doc. Ing. Radovan Savov, PhD. (6%)
prof.h.c. doc. Ing. Natália Turčeková, PhD. (6%)
PhDr. Pavol Barát (6%)
doc. Ing. Jozef Bojňanský, PhD. (6%)
Ing. Jana Gálová, PhD. (6%)
prof. Ing. Ľubomír Gurčík, CSc.
Mgr. Radomíra Hornyák Gregáňová, PhD. (6%)
Dr.h.c. doc. Ing. Mária Kadlečíková, CSc. (6%)
PaedDr. Ľubomíra Moravcová, PhD. (6%)
doc. Mgr. Ing. Danka Moravčíková, PhD. (6%)
doc. RNDr. Dana Országhová, CSc. (6%)
PaedDr. Tímea Šeben Zaťková, PhD. (6%)
RNDr. Darina Tóthová, PhD. (5%)
Ing. Ivana Váryová, PhD. (5%)
Pracovisko: Katedra spoločenských vied
Centrum informačných technológií
Katedra matematiky
Katedra ekonomiky
Katedra jazykov
Katedra manažmentu
Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva
Katedra marketingu a obchodu
Katedra účtovníctva
Centrum výskumných a vzdelávacích projektov
Druh publikácie:
jubilejná publikácia
ISBN: 978-80-552-2055-0
Typ vydavateľa:
Vydavateľ:
Slovenská poľnohospodárska univerzita
Miesto vydania:
Nitra
Štát:
Slovenská republika
Druh odbornej knihy:
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
1
Počet strán:
176
Náklad:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Kategória publikácie: BAB Odborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: univerzity, ekonomika, manažment
Rok uplatnenia:
2019
 
Záznam vložil:
Posledná zmena: 18.01.2020 22:21 (Import dát z knižnice)