Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jozef Čapla, PhD.
Identification number: 1217
University e-mail: jozef.capla [at] uniag.sk
 

     
     
     Publications     
Supervised theses
     

The following list contains supervised theses at SUA.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.
State
Type
Final thesis
Details
1.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Petra Adamicová
Postupy riešenia krízových situácii v potravinárstve
May 2012
Displaying the final thesis
2.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Nikola Babitšová
Porovnanie zloženia a nutričných hodnôt vybraných prvých nemliečnych detských pokrmov
March 2014
Displaying the final thesis
3.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Nikola Babitšová
Verifikácia systému manažérstva bezpečnosti potravín vo výrobe müsli tyčiniek
March 2016
Displaying the final thesis
4.
Final thesis is in progress
DT
Written by (author): Bc. Patrícia Barančová
Analýza výskytu obsahu dusičnanov vo vybraných druhoch čerstvej a spracovanej koreňovej zeleniny.
March 2021Displaying the final thesis
5.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Andrea Bebejová
Stanovenie texturometrických vlastností vybraných druhov kečupov dvoch rôznych šarží za rozdielnych podmienok ich uchovávania pre určenie konzumnej kvality.
April 2012
Displaying the final thesis
6.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Mária Bobušová
Vplyv ionizačného žiarenia na bezpečnosť potravín
May 2011
Displaying the final thesis
7.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Beáta Boriková
Verifikácia systému manažérstva bezpečnosti potravín podľa požiadaviek ISO 22000: 2018 vo výrobe hliníkových túb určených pre potraviny
March 2019
Displaying the final thesis
8.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Katarína Buchová
Stanovenie texturometrických vlastností vybraných druhov tavených syrov a tavených výrobkov rôznych šarží za rozdielnych podmienok ich uchovávania pre určenie konzumnej kvality
April 2012
Displaying the final thesis
9.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Klaudia Čajková
Systém kontroly dodržiavania chladiarenského reťazca potravín umiestnených na trhu
April 2020
Displaying the final thesis
10.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Lucia Čákyová
Nové postupy a procedúry pre modernizáciu kontrol mäsa v EÚ na základe prístupu založeného na hodnotení rizika
April 2016
Displaying the final thesis
11.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lucia Čákyová
Validácia obsahu zvyškových plynov v balení modifikovanej atmosféry Sumčeka afrického
March 2018Displaying the final thesis
12.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Petra Čepčárová
Faktory spôsobujúce kazenie potravín
May 2011
Displaying the final thesis
13.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Petra Čepčárová
Vplyv pridania živočíšnej bielkoviny na zrenie a fyzikálno – chemické parametre trvanlivého tepelne neopracovaného mäsového výrobku Nitran
April 2013Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Bc. Vladimír Doležaj
Priepustnosť obalových materiálov pre potravinárske plyny a ich vplyv na trvanlivosť potravín
April 2019Displaying the final thesis
15.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Bc. Vladimír Doležaj
Priepustnosť obalových materiálov pre potravinárske plyny a ich vplyv na trvanlivosť potravín
March 2018
Displaying the final thesis
16.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Katarína Ďuricová
Možnosti migrácie látok z jednotlivých zložiek obalov do potravín
May 2011
Displaying the final thesis
17.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Katarína Ďuricová
Porovnanie textúry rôznych druhov horčíc umiestnených na trhu
April 2013
Displaying the final thesis
18.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Veronika Falaštová
Spôsoby hodnotenia kvality a bezpečnosti potravín národnými značkami kvality vo vybraných krajinách EÚ
March 2014
Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Veronika Falaštová
Stanovenie vplyvu priepustnosti potravinárskych fólii používaných na balenie mäsových výrobkov pre plyny a vodnú paru
March 2016Displaying the final thesis
20.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Klára Genčúrová
Vnímanie vznikajúcich rizík v potravinovom reťazci spotrebiteľmi
March 2019
Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Diana Glézlová
Kontrola obsahu zvyškových plynov v potravinách rastlinného pôvodu balených v modifikovanej atmosfére
March 2019
Displaying the final thesis
22.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Diana Glézlová
Vplyv a využitie aktívnych a inteligentných obalových materiálov v praxi
April 2017Displaying the final thesis
23.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Veronika Hajdúková
Meranie zvyškového obsahu CO2 vo vybraných nápojoch počas obdobia minimálnej trvanlivosti
March 2015
Displaying the final thesis
24.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Veronika Hajdúková
Využitie a princípy účinnosti detektorov kovov vo výrobe potravín
April 2013
Displaying the final thesis
25.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Bc. Radoslava Heráková
Zmena klímy a jej dopad na bezpečnosť potravín
April 2020
Displaying the final thesis
26.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Dominika Hlbočanová
Vplyv glazúrovania na kvalitu vybraných druhov mrazeného Pangasiusa
April 2019
Displaying the final thesis
27.
Final thesis is incomplete
BTWritten by (author): Bc. Dominika Hlbočanová
Vplyv glazúrovania na kvalitu vybraných druhov mrazeného Pangasiusa
March 2017
Displaying the final thesis
28.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Miroslava Chudá
Porovnanie texturálnych vlastnosti vybraných druhov ovocných detských výživ z obchodnej siete
April 2013Displaying the final thesis
29.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Miroslava Chudá
Využitie a aplikácia nanotechnológií pri výrobe a balení potravín
May 2011
Displaying the final thesis
30.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Veronika Janeková
Analýza výskytu cudzích predmetov pri výrobe cukru a v európskych potravinách pomocou údajov z rýchleho výstražného systému
March 2019
Displaying the final thesis
31.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Marianna Janošková
Porovnanie systémov úradných kontrol bezpečnosti potravín v členských štátoch Európskej únie
March 2020Displaying the final thesis
32.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Simona Kelemecová
Aspekty hodnotenia rizika tepelných procesov pri výrobe potravín
April 2013
Displaying the final thesis
33.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Simona Kelemecová
Stanovenie vplyvu vybraných obalových materiálov potlačených farbivami na senzorické vlastnosti potravín
March 2015
Displaying the final thesis
34.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Lucia Klobušická
Spotrebiteľské hodnotenie poznatkov a trendov z používaných obalových materiálov pre potraviny
March 2017Displaying the final thesis
35.
Final thesis is in progress
DTWritten by (author): Bc. Klára Kyjacová
Identifikácia rozdielov v zložení a vlastnostiach značkových potravín umiestnených na Slovenskom trhu a v USA
March 2021
Displaying the final thesis
36.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Klára Kyjacová
Rozdiely v kvalite potravín produkovaných v EÚ a v tretích krajinách
March 2019
Displaying the final thesis
37.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Denisa Lábska
Porovnanie konvenčných potravín a biopotravín
May 2011
Displaying the final thesis
38.
Final thesis is incomplete
DT
Written by (author): Bc. Lujza Laššová
Zmena viskozity dojčenskej výživy vplyvom technologických operácii a skladovania
March 2016
Displaying the final thesis
39.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Patrícia Martišová
Hodnotenie bezpečnosti vybraných kuchynských pomôcok určených na priamy styk s potravinami
March 2017
Displaying the final thesis
40.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Patrícia Martišová
Riziká a možnosti hodnotenia bezpečnosti materiálov a predmetov určených na styk s potravinami
April 2015
Displaying the final thesis
41.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Dana Mišíková
Certifikácia systémov manažérstva kvality a bezpečnosti potravín
May 2011
Displaying the final thesis
42.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Bc. Edina Molnárová
Požiadavky HALAL a KOSHER štandardov pre potravinársky priemysel EÚ
April 2016
Displaying the final thesis
43.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Edina Molnárová
Požiadavky HALAL a KOSHER štandardov pre potravinársky priemysel EÚ
April 2017Displaying the final thesis
44.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Mária Onofrejová
Zhodnotenie prínosu pravidiel nového označovania potravín v EÚ pre spotrebiteľov
April 2016Displaying the final thesis
45.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Zuzana Pilková
Spotrebiteľské hodnotenie úrovne predaja potravín na Slovensku a v zahraničí
March 2014
Displaying the final thesis
46.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Miroslava Pribulová
Význam a využitie rádiofrekvenčnej identifikačnej metódy (RFID) v potravinárstve
March 2014Displaying the final thesis
47.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Nikola Rehušová
Kontrola spotrebiteľského balenia vybraných druhov potravín umiestených na trhu
April 2020Displaying the final thesis
48.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Nikoleta Szabóová
Meranie obsahu zvyškových plynov O2 a CO2 v mäsových výrobkoch balených v modifikovanej atmosfére.
April 2012Displaying the final thesis
49.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Ing. Klára Szászová
Nové postupy založené na hodnotení hrozieb (TACCP) a posudzovania zraniteľnosti a kritických kontrolných bodov (VACCP) v potravinárstve
March 2018Displaying the final thesis
50.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Nikoleta Šidlová
Kontrola menovitého množstva označených spotrebiteľských balení vo vybraných minerálnych vodách
May 2012
Displaying the final thesis
51.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Lucia Škorvánková
Ochrana potravín pred oxido-redukčnými zmenami balením v modifikovanej atmosfére
May 2011
Displaying the final thesis
52.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lucia Škorvánková
Stanovenie zvyškového obsahu CO2 a O2 vo vybraných potravinách balených v modifikovanej atmosfére
April 2013Displaying the final thesis
53.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Viera Tarajová
Stanovenie obsahu vody v určitých dieloch hydiny v závislosti od použitej metódy chladenia
March 2015Displaying the final thesis
54.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Lenka Trenčanová
Spôsoby určovania a overovania trvanlivosti potravinárskych výrobkov
May 2011
Displaying the final thesis
55.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lenka Trenčanová
Zmeny textúry vybraných druhov cestovín pri varení v rôznych koncentráciách soľného roztoku
April 2013
Displaying the final thesis
56.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Andrea Vnenčáková
Validácia vybraných procesov pri výrobe hlbokozmrazených potravín
March 2017Displaying the final thesis
57.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Andrea Vnenčáková
Vývoj a význam aplikácií noriem kvality a bezpečnosti v potravinárskom priemysle
March 2014
Displaying the final thesis
58.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Veronika Zeiselová
Stanovenie množstva vody uvoľnenej z mrazených kurčiat s rôznou krajinou pôvodu v priebehu rozmrazovania
March 2014
Displaying the final thesis
59.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Veronika Zeiselová
Zásady vývoja nových potravinárskych výrobkov
May 2012
Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BT
Bachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPr
Dissertation thesis propositions
FtMBA
Final MBA thesis
Final thesis
Final thesis
FT(ILL)
Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabT
Habilitation thesis
RigT
Rigorous thesis
Final thesis is incomplete
Final thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submitted
Final thesis is submitted
Final thesis is in progress
Final thesis is in progress