Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jozef Čapla, PhD.
Identifikačné číslo: 1217
Univerzitný e-mail: jozef.capla [at] uniag.sk
 

     
     
     
Publikácie     Vedené práce
     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na SPU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.
Stav
Typ
Záverečná práca
Dokedy
Podrobnosti
1.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Petra Adamicová
Postupy riešenia krízových situácii v potravinárstve
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
2.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Nikola Babitšová
Porovnanie zloženia a nutričných hodnôt vybraných prvých nemliečnych detských pokrmov
marec 2014
Zobrazenie záverečnej práce
3.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Nikola Babitšová
Verifikácia systému manažérstva bezpečnosti potravín vo výrobe müsli tyčiniek
marec 2016Zobrazenie záverečnej práce
4.
Záverečná práca je rozpracovaná
DP
Autor: Bc. Patrícia Barančová
Analýza výskytu obsahu dusičnanov vo vybraných druhoch čerstvej a spracovanej koreňovej zeleniny.
marec 2021
Zobrazenie záverečnej práce
5.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Andrea Bebejová
Stanovenie texturometrických vlastností vybraných druhov kečupov dvoch rôznych šarží za rozdielnych podmienok ich uchovávania pre určenie konzumnej kvality.
apríl 2012Zobrazenie záverečnej práce
6.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Mária Bobušová
Vplyv ionizačného žiarenia na bezpečnosť potravín
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
7.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Beáta Boriková
Verifikácia systému manažérstva bezpečnosti potravín podľa požiadaviek ISO 22000: 2018 vo výrobe hliníkových túb určených pre potraviny
marec 2019
Zobrazenie záverečnej práce
8.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Katarína Buchová
Stanovenie texturometrických vlastností vybraných druhov tavených syrov a tavených výrobkov rôznych šarží za rozdielnych podmienok ich uchovávania pre určenie konzumnej kvality
apríl 2012Zobrazenie záverečnej práce
9.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Klaudia Čajková
Systém kontroly dodržiavania chladiarenského reťazca potravín umiestnených na trhu
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
10.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Lucia Čákyová
Nové postupy a procedúry pre modernizáciu kontrol mäsa v EÚ na základe prístupu založeného na hodnotení rizika
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
11.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Lucia Čákyová
Validácia obsahu zvyškových plynov v balení modifikovanej atmosféry Sumčeka afrického
marec 2018
Zobrazenie záverečnej práce
12.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Petra Čepčárová
Faktory spôsobujúce kazenie potravín
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
13.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Petra Čepčárová
Vplyv pridania živočíšnej bielkoviny na zrenie a fyzikálno – chemické parametre trvanlivého tepelne neopracovaného mäsového výrobku Nitran
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
14.Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Bc. Vladimír Doležaj
Priepustnosť obalových materiálov pre potravinárske plyny a ich vplyv na trvanlivosť potravín
marec 2018Zobrazenie záverečnej práce
15.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Bc. Vladimír Doležaj
Priepustnosť obalových materiálov pre potravinárske plyny a ich vplyv na trvanlivosť potravín
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
16.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Katarína Ďuricová
Možnosti migrácie látok z jednotlivých zložiek obalov do potravín
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
17.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Katarína Ďuricová
Porovnanie textúry rôznych druhov horčíc umiestnených na trhu
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
18.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Veronika Falaštová
Spôsoby hodnotenia kvality a bezpečnosti potravín národnými značkami kvality vo vybraných krajinách EÚ
marec 2014Zobrazenie záverečnej práce
19.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Veronika Falaštová
Stanovenie vplyvu priepustnosti potravinárskych fólii používaných na balenie mäsových výrobkov pre plyny a vodnú paru
marec 2016
Zobrazenie záverečnej práce
20.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Klára Genčúrová
Vnímanie vznikajúcich rizík v potravinovom reťazci spotrebiteľmi
marec 2019
Zobrazenie záverečnej práce
21.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Diana Glézlová
Kontrola obsahu zvyškových plynov v potravinách rastlinného pôvodu balených v modifikovanej atmosfére
marec 2019
Zobrazenie záverečnej práce
22.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Diana Glézlová
Vplyv a využitie aktívnych a inteligentných obalových materiálov v praxi
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
23.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Veronika Hajdúková
Meranie zvyškového obsahu CO2 vo vybraných nápojoch počas obdobia minimálnej trvanlivosti
marec 2015Zobrazenie záverečnej práce
24.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Veronika Hajdúková
Využitie a princípy účinnosti detektorov kovov vo výrobe potravín
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
25.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Bc. Radoslava Heráková
Zmena klímy a jej dopad na bezpečnosť potravín
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
26.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Dominika Hlbočanová
Vplyv glazúrovania na kvalitu vybraných druhov mrazeného Pangasiusa
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
27.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Bc. Dominika Hlbočanová
Vplyv glazúrovania na kvalitu vybraných druhov mrazeného Pangasiusa
marec 2017Zobrazenie záverečnej práce
28.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Miroslava Chudá
Porovnanie texturálnych vlastnosti vybraných druhov ovocných detských výživ z obchodnej siete
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
29.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Miroslava Chudá
Využitie a aplikácia nanotechnológií pri výrobe a balení potravín
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
30.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Veronika Janeková
Analýza výskytu cudzích predmetov pri výrobe cukru a v európskych potravinách pomocou údajov z rýchleho výstražného systému
marec 2019Zobrazenie záverečnej práce
31.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Marianna Janošková
Porovnanie systémov úradných kontrol bezpečnosti potravín v členských štátoch Európskej únie
marec 2020
Zobrazenie záverečnej práce
32.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Simona Kelemecová
Aspekty hodnotenia rizika tepelných procesov pri výrobe potravín
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
33.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Simona Kelemecová
Stanovenie vplyvu vybraných obalových materiálov potlačených farbivami na senzorické vlastnosti potravín
marec 2015
Zobrazenie záverečnej práce
34.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Lucia Klobušická
Spotrebiteľské hodnotenie poznatkov a trendov z používaných obalových materiálov pre potraviny
marec 2017
Zobrazenie záverečnej práce
35.
Záverečná práca je rozpracovaná
DP
Autor: Bc. Klára Kyjacová
Identifikácia rozdielov v zložení a vlastnostiach značkových potravín umiestnených na Slovenskom trhu a v USA
marec 2021
Zobrazenie záverečnej práce
36.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Klára Kyjacová
Rozdiely v kvalite potravín produkovaných v EÚ a v tretích krajinách
marec 2019
Zobrazenie záverečnej práce
37.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Denisa Lábska
Porovnanie konvenčných potravín a biopotravín
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
38.Záverečná práca je nekompletná
DP
Autor: Bc. Lujza Laššová
Zmena viskozity dojčenskej výživy vplyvom technologických operácii a skladovania
marec 2016
Zobrazenie záverečnej práce
39.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Dana Mišíková
Certifikácia systémov manažérstva kvality a bezpečnosti potravín
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
40.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Bc. Edina Molnárová
Požiadavky HALAL a KOSHER štandardov pre potravinársky priemysel EÚ
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
41.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Bc. Edina Molnárová
Požiadavky HALAL a KOSHER štandardov pre potravinársky priemysel EÚ
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
42.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Mária Onofrejová
Zhodnotenie prínosu pravidiel nového označovania potravín v EÚ pre spotrebiteľov
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
43.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Zuzana Pilková
Spotrebiteľské hodnotenie úrovne predaja potravín na Slovensku a v zahraničí
marec 2014
Zobrazenie záverečnej práce
44.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Miroslava Pribulová
Význam a využitie rádiofrekvenčnej identifikačnej metódy (RFID) v potravinárstve
marec 2014
Zobrazenie záverečnej práce
45.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Nikola Rehušová
Kontrola spotrebiteľského balenia vybraných druhov potravín umiestených na trhu
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
46.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Nikoleta Szabóová
Meranie obsahu zvyškových plynov O2 a CO2 v mäsových výrobkoch balených v modifikovanej atmosfére.
apríl 2012
Zobrazenie záverečnej práce
47.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Ing. Klára Szászová
Nové postupy založené na hodnotení hrozieb (TACCP) a posudzovania zraniteľnosti a kritických kontrolných bodov (VACCP) v potravinárstve
marec 2018
Zobrazenie záverečnej práce
48.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Nikoleta Šidlová
Kontrola menovitého množstva označených spotrebiteľských balení vo vybraných minerálnych vodách
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
49.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Lucia Škorvánková
Ochrana potravín pred oxido-redukčnými zmenami balením v modifikovanej atmosfére
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
50.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lucia Škorvánková
Stanovenie zvyškového obsahu CO2 a O2 vo vybraných potravinách balených v modifikovanej atmosfére
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
51.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Viera Tarajová
Stanovenie obsahu vody v určitých dieloch hydiny v závislosti od použitej metódy chladenia
marec 2015Zobrazenie záverečnej práce
52.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Lenka Trenčanová
Spôsoby určovania a overovania trvanlivosti potravinárskych výrobkov
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
53.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Lenka Trenčanová
Zmeny textúry vybraných druhov cestovín pri varení v rôznych koncentráciách soľného roztoku
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
54.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Andrea Vnenčáková
Validácia vybraných procesov pri výrobe hlbokozmrazených potravín
marec 2017Zobrazenie záverečnej práce
55.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Andrea Vnenčáková
Vývoj a význam aplikácií noriem kvality a bezpečnosti v potravinárskom priemysle
marec 2014
Zobrazenie záverečnej práce
56.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Veronika Zeiselová
Stanovenie množstva vody uvoľnenej z mrazených kurčiat s rôznou krajinou pôvodu v priebehu rozmrazovania
marec 2014
Zobrazenie záverečnej práce
57.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Veronika Zeiselová
Zásady vývoja nových potravinárskych výrobkov
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BP
Bakalárska práca
DP
Diplomová práca
DizPDizertačná práca
HabP
Habilitačná práca
RigP
Rigorózna práca
TzDizP
Tézy dizertačnej práce
ZpMBA
Záverečná MBA práca
ZPZáverečná práca
ZPicvZáverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzš
Záverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletnáZáverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovaná
Záverečná práca je rozpracovaná