Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Marcela Hallová, PhD.
Identification number: 1219
University e-mail: marcela.hallova [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Department of Informatics (FEM)

Contacts     Graduate     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     

The following list contains supervised theses at SUA.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Olívia Andelová
Využívanie elektronického obchodu vo vybranom podniku a návrh na jeho zlepšenie
May 2018Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Vladimír Anděl
Nakupovania prostredníctvom internetu a jeho výhody a nevýhody
April 2018Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Filip Baláž
Informačné a komunikačné technológie a ich vplyv na zefektívnenie činnosti podnikov
April 2018Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Mariana Baraníková
Tvorba podnikových prezentácií prostredníctvom internetu
May 2012Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Barbora Bartošová
The use of e-commerce in a particular company and proposal for its improvement
May 2012Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Melinda Bednárová
Využívanie informačných a komunikačných technológií v agrosektore
April 2018Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Erich Borčin
Nástroje pre tvorbu web stránok a web aplikácií
April 2017Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lenka Borchová
Počítačové znalosti vyžadované praxou od absolventov
May 2014Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lukáš Burianek
Výhody a nevýhody nakupovania prostredníctvom internetu
April 2015Displaying the final thesis
10.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Patrícia Cibuľová
Nástroje na podporu softvérového riadenia podnikov
April 2018Displaying the final thesis
11.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Dominika Dedinská
Úloha informačných technológií v malých a stredných podnikoch
April 2020Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ivana Eliášová
Online shopping and its advantages and disadvantages
April 2016Displaying the final thesis
13.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Jana Eliašová
Vybavovanie pôžičiek cez internet a riziká s tým spojené
May 2014Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Andrej Földi
Ekonomické dopady súvisiace s porušením súkromia na internete
May 2017Displaying the final thesis
15.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Dávid Forró
Využitie aplikácie MS EXCEL a prostredia VBA v podnikovej praxi
April 2016Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Matej Gbur
Informačná stratégia veľkých podnikov na Slovensku
April 2013Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Romana Halušková
Informačné a komunikačné technológie a ich využívanie v podnikoch na Slovensku
May 2014Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Romana Halušková
Internet a jeho využitie v podnikoch agrosektora
May 2012Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Rebeka Hipság
Analýza predajných služieb internetových obchodov
May 2018Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Natália Hlaváčová
Using of social networks in business
April 2014Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Boris Hlinka
Použiteľnosť a prístupnosť webových portálov bánk aktívnych na slovenskom bankovom trhu
April 2017Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Boris Hlinka
Použiteľnosť a webový portál banky
May 2015Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ľuboš Holub
Vplyv IKT na zefektívnenie bezpečnosti v podniku
April 2017Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marián Hrúz
Informačné a komunikačné technológie ako nástroj pre zvýšenie konkurencieschopnosti podnikov
May 2012Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Huslík
Informačné a komunikačné technologie ako nástroj pre zvýšenie konkurencieschopnosti podnikov
May 2012Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Iveta Jančovičová
Informačné a komunikačné technológie a ich vplyv na zefektívnenie činnosti podnikov
April 2013Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Agáta Jandorová
Informačná stratégia vo veľkých podnikoch na Slovenku
May 2014Displaying the final thesis
28.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Marián Jaroš
Systémy na riadenie obsahu webu
May 2018Displaying the final thesis
29.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Cyntia Juhászová
E-obchod, jeho využitie a návrhy na zlepšenie v konkrétnom podniku
May 2020Displaying the final thesis
30.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Lucia Kardošová
Informatizácia v rezorte pôdohospodárstva Slovenskej republiky
May 2012Displaying the final thesis
31.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Marek Kevély
Využívanie elektronického obchodu vo vybranom podniku a návrh na jeho zlepšenie
May 2019Displaying the final thesis
32.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Nikoleta Klučiarová
Online shopping and its advantages and disadvantages
April 2019Displaying the final thesis
33.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Andrea Kmeťková
Porovnanie služieb e-obchodu a kamenného obchodu
May 2016Displaying the final thesis
34.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Alena Kocnárová
Vybavenie poľnohospodárskych podnikov informačnými a komunikačnými technológiami
February 2011Displaying the final thesis
35.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Matej Kovács
Využívanie elektronického obchodu vo vybranom podniku a návrh na jeho zlepšenie
May 2015Displaying the final thesis
36.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martin Kováčik
Ekonomické dopady súvisiace s porušením súkromia na internete
May 2017Displaying the final thesis
37.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Diana Kozárová
Vplyv informačných a komunikačných technológií na ekonomický rast podnikov
April 2020Displaying the final thesis
38.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Silvia Kulifayová
Nakupovanie prostredníctvom internetu a jeho výhody a nevýhody
April 2014Displaying the final thesis
39.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Veronika Kunkelová
Úloha informačných technológií v malých a stredných podnikoch
April 2019Displaying the final thesis
40.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Paulína Ľachká
Ekonomické dopady súvisiace s porušením súkromia na internete
May 2017Displaying the final thesis
41.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Tomáš Lauko
Systémy pre správu obsahu webu
May 2017Displaying the final thesis
42.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michal Magdina
Analýza predajných služieb internetových obchodov
May 2012Displaying the final thesis
43.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jozef Mesároš
Bezpečnosť v oblasti informačných a komunikačných technológií
April 2013Displaying the final thesis
44.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Natália Miklášová
Trendy v e-obchode malých a stredných podnikov na Slovensku
May 2012Displaying the final thesis
45.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Petra Mojžišová
Cloud Computing a jeho využitie v malých a stredných podnikoch
April 2015Displaying the final thesis
46.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Petra Mojžišová
Využívanie bezplatných informačných a komunikačných technológií v malých a stredných podnikoch
May 2013Displaying the final thesis
47.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Monika Moravanská
Vplyv IKT na zefektívnenie činnosti podnikov
April 2020Displaying the final thesis
48.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Veronika Nosáľová
Informačné a komunikačné technológie a ich vplyv na ekonomický rast
April 2020Displaying the final thesis
49.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Zuzana Paizkerová
Využívanie služieb elektronického obchodu v malých a stredných podnikoch
May 2013Displaying the final thesis
50.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Páleník
Bezpečnosť v oblasti informačných a komunikačných technológií
April 2015Displaying the final thesis
51.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Barbora Polyáková
Využívanie vlastných www stránok v malých a stredných podnikoch
April 2014Displaying the final thesis
52.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marianna Popadičová
Vplyv informačných a komunikačných technológií na konkurencieschopnosť podnikov
April 2016Displaying the final thesis
53.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Barbora Prágaiová
Využívanie e-obchodu vo vybranom podniku a návrh na jeho zlepšenie
May 2016Displaying the final thesis
54.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Ivana Regásová
eLearning a jeho implementácia v univerzitnom prostredí
May 2016Displaying the final thesis
55.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lukáš Riško
Využívanie IKT vo firmách
May 2010Displaying the final thesis
56.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Simona Sedlárová
Využitie a vplyv informačných a komunikačných technológií v marketingu firmy
April 2019Displaying the final thesis
57.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michaela Stanková
Nakupovanie prostredníctvom internetu a s tým spojené výhody a nevýhody
April 2019Displaying the final thesis
58.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Stela Sucháňová
Vybavovanie pôžičiek prostredníctvom internetu a riziká s tým spojené
May 2017Displaying the final thesis
59.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zoltán Szabó
Výhody a nevýhody využívania informačných a komunikačných technológií z pohľadu podniku
April 2013Displaying the final thesis
60.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martina Ševčíková
Využívanie bezplatných informačných a komunikačných technológií v podnikoch agrosektora
May 2015Displaying the final thesis
61.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Natália Ševčíková
Využitie služieb webových aplikácií pre podporu prezentácie podnikov
May 2015Displaying the final thesis
62.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Vladimír Ševčík
Trendy v e-obchode malých a stredných podnikov na Slovensku
April 2016Displaying the final thesis
63.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Vladimír Ševčík
Využívanie sociálnych sietí v podnikaní
May 2014Displaying the final thesis
64.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Marek Štefanko
E-obchod, jeho využitie a návrhy na zlepšenie vo vybranom podniku
May 2020Displaying the final thesis
65.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Tichý
Využitie IT na podporu marketingu v podniku
April 2017Displaying the final thesis
66.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Kristián Trulík
Nástroje na podporu softvérového riadenia podnikov
May 2020Displaying the final thesis
67.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Veronika Uhrínová
Porovnanie služieb kamenného obchodu a e-obchodu
May 2018Displaying the final thesis
68.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Sandra Vagyovszká
Informačné a komunikačné technológie a ich vplyv na zefektívnenie činnosti podnikov
April 2018Displaying the final thesis
69.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Sebastián Vaňo
Internetové nakupovanie a s tým spojené výhody a nevýhody
April 2020Displaying the final thesis
70.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Bc. Sebastián Vaňo
Porovnanie služieb e-obchodu a kamenného obchodu
May 2016Displaying the final thesis
71.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Sebastián Vaňo
Porovnanie služieb e-obchodu a kamenného obchodu
May 2018Displaying the final thesis
72.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Denisa Vaseková
Požiadavky praxe na počítačové zručnosti absolventov
May 2017Displaying the final thesis
73.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Natália Vasiliaková
Informačné a komunikačné technológie a ich vplyv na konkurencieschopnosť podnikov
April 2019Displaying the final thesis
74.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Silvia Vojteková
Sociálne siete a ich využitie v podnikaní
May 2016Displaying the final thesis
75.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Linda Vöröšová
Sociálne siete a možnosti ich využitia v podnikaní
May 2018Displaying the final thesis
76.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Miroslav Záhradník, PhD.
IKT a ich využitie pre zvýšenie konkurencieschopnosti podnikov
May 2012Displaying the final thesis
77.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Monika Zimmermannová
Využívanie elektronického obchodu vo vybranom podniku a návrh na jeho zlepšenie
May 2012Displaying the final thesis
78.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Nikola Žáčiková
Use of e-commerce in a selected company and proposal for its improvement
May 2016Displaying the final thesis
79.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michaela Žákovičová
Internet and its use in the agricultural sector enterprises
May 2012Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress