Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Marcela Hallová, PhD.
Identifikační číslo: 1219
Univerzitní e-mail: marcela.hallova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka - Katedra informatiky (FEM)

     
               
     
Vedené práce
     

Následující seznam zobrazuje přehled vedených prací na SPU.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Rok odevzdání:
Typ práce:

Poř.
Stav
Závěrečná prácePodrobnosti
1.Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Bc. Olívia Andelová
Využívanie elektronického obchodu vo vybranom podniku a návrh na jeho zlepšenie
květen 2018
Zobrazení závěrečné práce
2.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Vladimír Anděl
Nakupovania prostredníctvom internetu a jeho výhody a nevýhody
duben 2018
Zobrazení závěrečné práce
3.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDP
Autor: Ing. Filip Baláž
Informačné a komunikačné technológie a ich vplyv na zefektívnenie činnosti podnikov
duben 2018
Zobrazení závěrečné práce
4.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Mariana Baraníková
Tvorba podnikových prezentácií prostredníctvom internetu
květen 2012
Zobrazení závěrečné práce
5.Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Barbora Bartošová
The use of e-commerce in a particular company and proposal for its improvement
květen 2012
Zobrazení závěrečné práce
6.Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Melinda Bednárová
Využívanie informačných a komunikačných technológií v agrosektore
duben 2018
Zobrazení závěrečné práce
7.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DPAutor: Ing. Erich Borčin
Nástroje pre tvorbu web stránok a web aplikácií
duben 2017
Zobrazení závěrečné práce
8.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BPAutor: Ing. Lenka Borchová
Počítačové znalosti vyžadované praxou od absolventov
květen 2014
Zobrazení závěrečné práce
9.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Lukáš Burianek
Výhody a nevýhody nakupovania prostredníctvom internetu
duben 2015
Zobrazení závěrečné práce
10.
Závěrečná práce je nekompletníBP
Autor: Patrícia Cibuľová
Nástroje na podporu softvérového riadenia podnikov
duben 2018
Zobrazení závěrečné práce
11.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDP
Autor: Ing. Dominika Dedinská
Úloha informačných technológií v malých a stredných podnikoch
duben 2020
Zobrazení závěrečné práce
12.
Závěrečná práce je rozpracována
DP
Autor: Bc. Daša Do Thaiová
Informačné a komunikačné technológie a ich dosah na ekonomický rast podnikov
duben 2021
Zobrazení závěrečné práce
13.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDP
Autor: Ing. Ivana Eliášová
Online shopping and its advantages and disadvantages
duben 2016
Zobrazení závěrečné práce
14.
Závěrečná práce je nekompletní
BPAutor: Jana Eliašová
Vybavovanie pôžičiek cez internet a riziká s tým spojené
květen 2014
Zobrazení závěrečné práce
15.Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Bc. Andrej Földi
Ekonomické dopady súvisiace s porušením súkromia na internete
květen 2017
Zobrazení závěrečné práce
16.Závěrečná práce je nekompletníDP
Autor: Bc. Dávid Forró
Využitie aplikácie MS EXCEL a prostredia VBA v podnikovej praxi
duben 2016
Zobrazení závěrečné práce
17.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Matej Gbur
Informačná stratégia veľkých podnikov na Slovensku
duben 2013
Zobrazení závěrečné práce
18.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Romana Halušková
Informačné a komunikačné technológie a ich využívanie v podnikoch na Slovensku
květen 2014
Zobrazení závěrečné práce
19.Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Romana Halušková
Internet a jeho využitie v podnikoch agrosektora
květen 2012
Zobrazení závěrečné práce
20.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Bc. Rebeka Hipság
Analýza predajných služieb internetových obchodov
květen 2018Zobrazení závěrečné práce
21.Závěrečná práce je rozpracována
DP
Autor: Bc. Rebeka Hipság
Návrh e-obchodu a jeho využitie vo vybranom podniku
duben 2021
Zobrazení závěrečné práce
22.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BPAutor: Ing. Natália Hlaváčová
Using of social networks in business
duben 2014Zobrazení závěrečné práce
23.
Závěrečná práce je rozpracována
DP
Autor: Bc. Romana Hlavatovičová
Zhodnotenie online nakupovania na slovenskom trhu
duben 2021
Zobrazení závěrečné práce
24.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Boris Hlinka
Použiteľnosť a prístupnosť webových portálov bánk aktívnych na slovenskom bankovom trhu
duben 2017Zobrazení závěrečné práce
25.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Boris Hlinka
Použiteľnosť a webový portál banky
květen 2015
Zobrazení závěrečné práce
26.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DPAutor: Ing. Ľuboš Holub
Vplyv IKT na zefektívnenie bezpečnosti v podniku
duben 2017
Zobrazení závěrečné práce
27.Závěrečná práce je rozpracovánaDP
Autor: Bc. Martin Hörik
Získavanie a výber zamestnancov prostredníctvom informačných a komunikačných technológií
duben 2021Zobrazení závěrečné práce
28.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Marián Hrúz
Informačné a komunikačné technológie ako nástroj pre zvýšenie konkurencieschopnosti podnikov
květen 2012
Zobrazení závěrečné práce
29.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Tomáš Huslík
Informačné a komunikačné technologie ako nástroj pre zvýšenie konkurencieschopnosti podnikov
květen 2012
Zobrazení závěrečné práce
30.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Iveta Jančovičová
Informačné a komunikačné technológie a ich vplyv na zefektívnenie činnosti podnikov
duben 2013Zobrazení závěrečné práce
31.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DPAutor: Ing. Agáta Jandorová
Informačná stratégia vo veľkých podnikoch na Slovenku
květen 2014
Zobrazení závěrečné práce
32.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Marián Jaroš
Systémy na riadenie obsahu webu
květen 2018
Zobrazení závěrečné práce
33.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BPAutor: Bc. Cyntia Juhászová
E-obchod, jeho využitie a návrhy na zlepšenie v konkrétnom podniku
květen 2020Zobrazení závěrečné práce
34.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBP
Autor: Bc. Lucia Kardošová
Informatizácia v rezorte pôdohospodárstva Slovenskej republiky
květen 2012
Zobrazení závěrečné práce
35.
Závěrečná práce je rozpracovánaDPAutor: Bc. Marek Kevély
Nakupovanie na internete a s tým spojené výhody a nevýhody
duben 2021Zobrazení závěrečné práce
36.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Bc. Marek Kevély
Využívanie elektronického obchodu vo vybranom podniku a návrh na jeho zlepšenie
květen 2019
Zobrazení závěrečné práce
37.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Nikoleta Klučiarová
Online shopping and its advantages and disadvantages
duben 2019
Zobrazení závěrečné práce
38.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Andrea Kmeťková
Porovnanie služieb e-obchodu a kamenného obchodu
květen 2016
Zobrazení závěrečné práce
39.
Závěrečná práce je nekompletníDPAutor: Bc. Alena Kocnárová
Vybavenie poľnohospodárskych podnikov informačnými a komunikačnými technológiami
únor 2011
Zobrazení závěrečné práce
40.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Bc. Matej Kovács
Využívanie elektronického obchodu vo vybranom podniku a návrh na jeho zlepšenie
květen 2015
Zobrazení závěrečné práce
41.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BPAutor: Ing. Martin Kováčik
Ekonomické dopady súvisiace s porušením súkromia na internete
květen 2017
Zobrazení závěrečné práce
42.
Závěrečná práce je rozpracována
DPAutor: Bc. Diana Kozárová
Vplyv informačných a komunikačných technológií na ekonomický rast podnikov
duben 2021
Zobrazení závěrečné práce
43.
Závěrečná práce je rozpracována
BP
Autor: Dominika Kuklišová
Social networks and its using in business
květen 2021Zobrazení závěrečné práce
44.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DPAutor: Ing. Silvia Kulifayová
Nakupovanie prostredníctvom internetu a jeho výhody a nevýhody
duben 2014Zobrazení závěrečné práce
45.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Veronika Kunkelová
Úloha informačných technológií v malých a stredných podnikoch
duben 2019
Zobrazení závěrečné práce
46.Závěrečná práce je nekompletní
BP
Autor: Paulína Ľachká
Ekonomické dopady súvisiace s porušením súkromia na internete
květen 2017
Zobrazení závěrečné práce
47.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Tomáš Lauko
Systémy pre správu obsahu webu
květen 2017
Zobrazení závěrečné práce
48.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BPAutor: Ing. Michal Magdina
Analýza predajných služieb internetových obchodov
květen 2012Zobrazení závěrečné práce
49.
Závěrečná práce je rozpracována
BP
Autor: Martin Makai
Vplyv a využitie sociálnych sietí v podnikaní
duben 2021Zobrazení závěrečné práce
50.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDP
Autor: Ing. Jozef Mesároš
Bezpečnosť v oblasti informačných a komunikačných technológií
duben 2013
Zobrazení závěrečné práce
51.Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Natália Miklášová
Trendy v e-obchode malých a stredných podnikov na Slovensku
květen 2012Zobrazení závěrečné práce
52.Závěrečná práce je nekompletníDPAutor: Bc. Petra Mojžišová
Cloud Computing a jeho využitie v malých a stredných podnikoch
duben 2015
Zobrazení závěrečné práce
53.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BPAutor: Bc. Petra Mojžišová
Využívanie bezplatných informačných a komunikačných technológií v malých a stredných podnikoch
květen 2013
Zobrazení závěrečné práce
54.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DPAutor: Ing. Monika Moravanská
Vplyv IKT na zefektívnenie činnosti podnikov
duben 2020
Zobrazení závěrečné práce
55.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Veronika Nosáľová
Informačné a komunikačné technológie a ich vplyv na ekonomický rast
duben 2020Zobrazení závěrečné práce
56.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BPAutor: Ing. Zuzana Paizkerová
Využívanie služieb elektronického obchodu v malých a stredných podnikoch
květen 2013
Zobrazení závěrečné práce
57.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Tomáš Páleník
Bezpečnosť v oblasti informačných a komunikačných technológií
duben 2015Zobrazení závěrečné práce
58.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Barbora Polyáková
Využívanie vlastných www stránok v malých a stredných podnikoch
duben 2014Zobrazení závěrečné práce
59.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DPAutor: Ing. Marianna Popadičová
Vplyv informačných a komunikačných technológií na konkurencieschopnosť podnikov
duben 2016Zobrazení závěrečné práce
60.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBP
Autor: Ing. Barbora Prágaiová
Využívanie e-obchodu vo vybranom podniku a návrh na jeho zlepšenie
květen 2016
Zobrazení závěrečné práce
61.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBP
Autor: Bc. Ivana Regásová
eLearning a jeho implementácia v univerzitnom prostredí
květen 2016
Zobrazení závěrečné práce
62.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Lukáš Riško
Využívanie IKT vo firmách
květen 2010
Zobrazení závěrečné práce
63.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Simona Sedlárová
Využitie a vplyv informačných a komunikačných technológií v marketingu firmy
duben 2019
Zobrazení závěrečné práce
64.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Michaela Stanková
Nakupovanie prostredníctvom internetu a s tým spojené výhody a nevýhody
duben 2019Zobrazení závěrečné práce
65.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BPAutor: Bc. Stela Sucháňová
Vybavovanie pôžičiek prostredníctvom internetu a riziká s tým spojené
květen 2017Zobrazení závěrečné práce
66.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDP
Autor: Ing. Zoltán Szabó
Výhody a nevýhody využívania informačných a komunikačných technológií z pohľadu podniku
duben 2013
Zobrazení závěrečné práce
67.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Martina Ševčíková
Využívanie bezplatných informačných a komunikačných technológií v podnikoch agrosektora
květen 2015
Zobrazení závěrečné práce
68.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Natália Ševčíková
Využitie služieb webových aplikácií pre podporu prezentácie podnikov
květen 2015Zobrazení závěrečné práce
69.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Vladimír Ševčík
Trendy v e-obchode malých a stredných podnikov na Slovensku
duben 2016
Zobrazení závěrečné práce
70.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Vladimír Ševčík
Využívanie sociálnych sietí v podnikaní
květen 2014
Zobrazení závěrečné práce
71.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Bc. Marek Štefanko
E-obchod, jeho využitie a návrhy na zlepšenie vo vybranom podniku
květen 2020Zobrazení závěrečné práce
72.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Tomáš Tichý
Využitie IT na podporu marketingu v podniku
duben 2017
Zobrazení závěrečné práce
73.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Bc. Kristián Trulík
Nástroje na podporu softvérového riadenia podnikov
květen 2020
Zobrazení závěrečné práce
74.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Bc. Veronika Uhrínová
Porovnanie služieb kamenného obchodu a e-obchodu
květen 2018
Zobrazení závěrečné práce
75.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Sandra Vagyovszká
Informačné a komunikačné technológie a ich vplyv na zefektívnenie činnosti podnikov
duben 2018
Zobrazení závěrečné práce
76.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Sebastián Vaňo
Internetové nakupovanie a s tým spojené výhody a nevýhody
duben 2020
Zobrazení závěrečné práce
77.Závěrečná práce je nekompletníBP
Autor: Ing. Sebastián Vaňo
Porovnanie služieb e-obchodu a kamenného obchodu
květen 2016
Zobrazení závěrečné práce
78.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Sebastián Vaňo
Porovnanie služieb e-obchodu a kamenného obchodu
květen 2018Zobrazení závěrečné práce
79.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDP
Autor: Ing. Denisa Vaseková
Informačné technológie a ich úloha v malých a stredných podnikoch
duben 2020
Zobrazení závěrečné práce
80.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Denisa Vaseková
Požiadavky praxe na počítačové zručnosti absolventov
květen 2017
Zobrazení závěrečné práce
81.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Natália Vasiliaková
Informačné a komunikačné technológie a ich vplyv na konkurencieschopnosť podnikov
duben 2019
Zobrazení závěrečné práce
82.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Silvia Vojteková
Sociálne siete a ich využitie v podnikaní
květen 2016
Zobrazení závěrečné práce
83.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Linda Vöröšová
Sociálne siete a možnosti ich využitia v podnikaní
květen 2018
Zobrazení závěrečné práce
84.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDP
Autor: Ing. Miroslav Záhradník, PhD.
IKT a ich využitie pre zvýšenie konkurencieschopnosti podnikov
květen 2012
Zobrazení závěrečné práce
85.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BPAutor: Bc. Monika Zimmermannová
Využívanie elektronického obchodu vo vybranom podniku a návrh na jeho zlepšenie
květen 2012
Zobrazení závěrečné práce
86.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BPAutor: Ing. Nikola Žáčiková
Use of e-commerce in a selected company and proposal for its improvement
květen 2016
Zobrazení závěrečné práce
87.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BPAutor: Ing. Michaela Žákovičová
Internet and its use in the agricultural sector enterprises
květen 2012Zobrazení závěrečné práce

Legenda (otevře/zavře se po kliknutí)
BP
Bakalářská práce
DP
Diplomová práce
DisP
Disertační práce
HabPHabilitační práce
RigPRigorózní práce
TzDisP
Teze disertační práce
ZpMBA
Závěrečná MBA práce
ZP
Závěrečná práce
ZPicv
Závěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
ZPzs
Závěrečná práce - zahraniční studenti
Závěrečná práce je nekompletní
Závěrečná práce je nekompletní
Závěrečná práce nebyla úspěšně obhájenaZávěrečná práce nebyla úspěšně obhájena
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
Závěrečná práce je odevzdánaZávěrečná práce je odevzdána
Závěrečná práce je rozpracována
Závěrečná práce je rozpracována