Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Ivana Váryová, PhD.
Identifikačné číslo: 1222
Univerzitný e-mail: ivana.varyova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka CSc./PhD. - Katedra účtovníctva (FEM)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Projekty     Vedené práce     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na SPU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.StavTypZáverečná prácaDokedyPodrobnosti
1.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Eva Abrmanová
Porovnanie právnych foriem podnikania z účtovného a daňového hľadiska
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
2.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Monika Asztalosová
Interné zásoby vo vybranom podnikateľskom subjekte
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
3.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Veronika Babaríková
Pohľadávky a záväzky v účtovníctve podnikateľských subjektov
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
4.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Bc. Marek Banič
Účtovanie a zdaňovanie v neziskových účtovných jednotkách
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
5.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Alexandra Baráková
Zhodnotenie majetkovej a kapitálovej štruktúry vybraného podniku
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
6.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. René Bero
Dlhodobý majetok v účtovníctve podnikateľských subjektov
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
7.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Lucia Bezáková
Zúčtovacie vzťahy so zamestnancami
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
8.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Zuzana Bobuľová
Špecifiká dlhodobého hmotného majetku z účtovného a daňového hľadiska
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
9.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Kristína Borbélyová
Zúčtovacie vzťahy so zamestnancami
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
10.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Anežka Brádňanová
Finančná analýza a medzipodnikové porovnanie slovenských cukrovarov
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
11.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Anežka Brádňanová
Outsourcing vnútropodnikových procesov vo vybranom podniku
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
12.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Zuzana Brezolubská
Evidencia, oceňovanie a účtovanie zásob vo vybranom podniku
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
13.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Andrea Brňáková
Špecifiká dlhodobého hmotného majetku z účtovného a daňového hľadiska
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
14.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Nikoleta Cseriová
Finančno-ekonomická analýza vybraného podniku so zameraním na analýzu nákladov
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
15.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Nikoleta Cseriová
Optimalizácia nákladov v podnikateľskom subjekte
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
16.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Michal Csörgö
Špecifiká dlhodobého hmotného majetku z účtovného a daňového hľadiska
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
17.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Bc. Eva Cziborová
Účtovná uzávierka a závierka v sústave podvojného účtovníctva
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
18.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Eva Cziborová
Účtovná uzávierka a závierka v sústave podvojného účtovníctva
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
19.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Viktória Cziborová
Porovnanie právnych foriem podnikania z účtovného a daňového hľadiska
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
20.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lucia Dolníková
Analýza využitia a viazanosti výrobných činiteľov vybraného podniku
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
21.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Petra Fenclová
Špecifiká dlhodobého hmotného majetku z účtovného a daňového hľadiska
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
22.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Viktor Ferencko
Využitie účtovných informácií v riadení vybraného podniku
apríl 2012Zobrazenie záverečnej práce
23.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Aneta Flórová
Dlhodobý majetok v účtovníctve podnikateľského subjektu
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
24.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Aneta Flórová
Špecifiká účtovania v poľnohospodárskych podnikoch
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
25.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ľubomíra Gajdošová
Analýza a prognózovanie finančnej situácie podniku
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
26.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Ľubomíra Gajdošová
Majetková a kapitálová štruktúra vybraného podniku
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
27.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Veronika Gajdošová
Sociálny fond ako zdroj financovania sociálnej politiky podniku
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
28.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Veronika Gálisová, PhD.
Dlhodobý majetok v účtovníctve podnikateľských subjektov
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
29.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Zuzana Hadvigová
Pohľadávky a záväzky v účtovníctve vybraného podnikateľského subjektu
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
30.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Marek Haspra
Účtovné a daňové aspekty podnikania fyzických osôb
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
31.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Emília Határová
Pohľadávky a záväzky v účtovníctve podnikateľských subjektov
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
32.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Roman Havelka
Využitie účtovných informácií v riadení vybraného podniku
apríl 2012Zobrazenie záverečnej práce
33.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Veronika Hlinková
Pohľadávky a záväzky v účtovníctve vybraného podnikateľského subjektu
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
34.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Petra Hostačná
Špecifiká dlhodobého hmotného majetku z účtovného a daňového hľadiska
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
35.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Lenka Hoštáková
Zúčtovacie vzťahy so zamestnancami a ich zobrazenie v účtovníctve vybraného podniku
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
36.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Terézia Hroššová
Zúčtovacie vzťahy so zamestnancami a ich zobrazenie v účtovníctve rozpočtovej organizácie
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
37.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Michaela Hubináková
Evidencia, oceňovanie a účtovanie zásob vo vybranom podniku
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
38.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Stanislava Hubináková
Zhodnotenie majetkovej a kapitálovej štruktúry vybraného podniku
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
39.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Monika Hudecová
Externé zásoby vo vybranom podnikateľskom subjekte
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
40.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Monika Hudecová
Účtovná závierka ako informačný zdroj finančnej analýzy podniku
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
41.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lenka Hutlasová
Kontroling ako nástroj riadenia nákladov vo vybranom podniku
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
42.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Martina Chochulová
Dlhodobý majetok v účtovníctve vybraného podnikateľského subjektu
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
43.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Simona Chovancová
Riadenie a účtovanie externých zásob vo vybranom podnikateľskom subjekte
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
44.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Soňa Chovancová
Dlhodobý majetok v účtovníctve vybraného podnikateľského subjektu
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
45.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Daniela Imrišková
Zefektívnenie procesov manažmentu rozvoja ľudských zdrojov
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
46.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Jana Ivanová
Obežný majetok v účtovníctve vybraného podnikateľského subjektu
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
47.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Nikoleta Jakubis
Dlhodobý majetok v účtovníctve podnikateľských subjektov
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
48.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Veronika Jašurková
Účtovanie zásob vo vybranom štátnom podniku
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
49.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Nikola Kamencayová
Náklady a výnosy v účtovníctve vybraného podnikateľského subjektu
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
50.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Jaroslava Kapová
Pohľadávky a záväzky v účtovníctve podnikateľských subjektov
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
51.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Mária Karáčová
Dlhodobý majetok v účtovníctve podnikateľských subjektov
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
52.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Lucia Kartousová
Porovnanie právnych foriem podnikania z účtovného a daňového hľadiska
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
53.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Lenka Klajberová
Špecifiká dlhodobého hmotného majetku z účtovného a daňového hľadiska
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
54.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Patrik Klučiar
Účtovanie zásob vo vybranom podnikateľskom subjekte
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
55.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Martina Kocifajová
Účtovanie zásob vo vybranom podnikateľskom subjekte
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
56.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Margita Kolčáková
Účtovná uzávierka a účtovná závierka vo vybranej účtovnej jednotke
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
57.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Zuzana Komorová
Účtovná závierka ako zdroj informácií pre finančnú analýzu podniku
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
58.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michaela Konkoľová Kaducová
Využitie účtovných informácií v riadení vybraného podniku
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
59.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Ivana Koščová
Dlhodobý majetok v účtovníctve vybraného podnikateľského subjektu
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
60.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michaela Košíková
Dlhodobý majetok v účtovníctve príspevkových organizácií
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
61.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Jana Krajčíková
Zúčtovacie vzťahy so zamestnancami
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
62.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Zuzana Krásna
Špecifiká dlhodobého hmotného majetku z účtovného a daňového hľadiska
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
63.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Ľudmila Krasulová
Externé zásoby vo vybranom podnikateľskom subjekte
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
64.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lucia Krazalkovičová
Kontroling ako moderný nástroj riadenia vybraného podniku
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
65.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Iveta Kršková
Analýza a prognózovanie finančnej situácie podniku
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
66.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Iveta Kršková
Analýza majetkovej a kapitálovej štruktúry vybraného podniku
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
67.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Marika Kubeková
Dlhodobý majetok v účtovníctve podnikateľských subjektov
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
68.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Janka Lenčéšová
Účtovanie zásob vo vybranom podnikateľskom subjekte
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
69.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Silvia Lenčéšová
Účtovanie majetku a záväzkov v cudzej mene
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
70.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Zuzana Lenčéšová
Účtovanie zásob
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
71.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Marika Ličková
Dlhodobý majetok v účtovníctve podnikateľských subjektov
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
72.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Miriama Ludvová
Účtovná uzávierka a závierka v účtovníctve vybranej príspevkovej organizácie
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
73.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Šimon Lukáčik
Vypracovanie vnútorného predpisu pre vedenie účtovníctva vo vybranej účtovnej jednotke
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
74.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Lucia Lukáčová
Majetková a kapitálová štruktúra vybraného podniku
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
75.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Petra Lukačovičová
Porovnanie právnych foriem podnikania z účtovného a daňového hľadiska
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
76.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Mária Lydiková
Mzdová problematika z účtovného a daňového hľadiska
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
77.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Mária Lydiková
Účtovná závierka ako informačný zdroj finančnej analýzy podniku
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
78.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Jana Madolová
Riadenie a účtovanie externých zásob vo vybranom podnikateľskom subjekte
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
79.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jana Madolová
Účtovná závierka ako informačný zdroj finančnej analýzy podniku
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
80.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Terézia Majlátová
Kontroling ako moderný nástroj riadenia vybraného podniku
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
81.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Anita Makovníková
Neobežný majetok vo vybranom podnikateľskom subjekte
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
82.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Nikola Maruniaková
Účtovanie majetku a záväzkov v cudzej mene
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
83.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Zuzana Meszárošová
Manažment klastrov a ich postavenie v národnom hospodárstve SR
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
84.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Lucia Molnárová
Pohľadávky a záväzky v účtovníctve podnikateľských subjektov
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
85.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Radka Morongová
Účtovanie zásob vo vybranom podnikateľskom subjekte
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
86.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Martina Morvayová
Evidencia a účtovanie externých zásob vo vybranom podnikateľskom subjekte
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
87.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Zuzana Nagyová
Riadenie a účtovníctvo zásob vybraného podnikateľského subjektu
apríl 2012Zobrazenie záverečnej práce
88.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Natália Nahácka
Zhodnotenie majetkovej a kapitálovej štruktúry vybraného podniku
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
89.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Denisa Nechalová
Pohľadávky a záväzky v účtovníctve podnikateľských subjektov
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
90.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Miroslava Nemsilová
Dlhodobý majetok v účtovníctve podnikateľských subjektov
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
91.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Martina Novotná
Mzdová problematika z účtovného a daňového hľadiska
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
92.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Lucia Ochocová
Využitie účtovných informácií v manažmente podnikateľského subjektu
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
93.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Jana Olejníková
Dlhodobý majetok v účtovníctve podnikateľského subjektu
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
94.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Helena Opálená
Náklady, výnosy a výsledok hospodárenia v účtovníctve vybraného podnikateľského subjektu
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
95.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Zuzana Orelová
Dlhodobý majetok vo vybranom podnikateľskom subjekte
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
96.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Simona Palčeková
Špecifiká dlhodobého hmotného majetku z účtovného a daňového hľadiska
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
97.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Tomáš Pekar
Dlhodobý majetok v účtovníctve podnikateľských subjektov
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
98.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Adriana Petrovičová
Analýza a prognózovanie finančnej situácie podniku
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
99.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Silvia Petrovičová
Zúčtovacie vzťahy so zamestnancami a ich zobrazenie v účtovníctve vybraného podniku
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
100.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Katarína Plachá
Účtovná závierka ako informačný zdroj finančnej analýzy podniku
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
101.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Marián Plachý
Porovnanie právnych foriem podnikania z účtovného hľadiska
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
102.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Petra Podhorná
Porovnanie právnych foriem podnikania z účtovného a daňového hľadiska
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
103.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Jana Poláčková
Evidencia a účtovanie interných zásob vo vybranom podnikateľskom subjekte
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
104.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jana Poláčková
Účtovná závierka ako informačný zdroj finančnej analýzy podniku
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
105.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tomáš Psota
Stanovenie všeobecnej hodnoty vybranej zložky majetku podniku
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
106.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Tomáš Psota
Zásoby vo vybranom podnikateľskom subjekte
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
107.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Lucia Putalová
Účtovanie zásob vo vybranom poľnohospodárskom podniku
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
108.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Monika Rábeková
Dlhodobý majetok v účtovníctve podnikateľských subjektov
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
109.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Petra Relovská
Zásoby v účtovníctve podnikateľských subjektov
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
110.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Andrea Reviľaková
Dlhodobý majetok v účtovníctve podnikateľských subjektov
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
111.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Juraj Rezák
Dlhodobý majetok v účtovníctve vybraného podnikateľského subjektu
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
112.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Katarína Sárkányová
Interné zásoby vo vybranom podnikateľskom subjekte
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
113.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Martin Selc
Analýza majetkovej a kapitálovej štruktúry vybraného podniku
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
114.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Katarína Slížiková
Kontroling ako moderný nástroj riadenia vybraného podniku
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
115.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Lenka Slobodníková
Mzdová problematika z účtovného a daňového hľadiska
máj 2021Zobrazenie záverečnej práce
116.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Kristína Sporinská
Dlhodobý majetok v účtovníctve vybraného podnikateľského subjektu
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
117.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Martina Strížová
Zúčtovacie vzťahy so zamestnancami
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
118.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Michal Sucháň
Priame a nepriame dane v účtovníctve podnikateľských subjektov
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
119.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michal Šabík
Analýza využitia a viazanosti výrobných činiteľov vybraného podniku
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
120.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Anna Ščasná
Dlhodobý majetok v účtovníctve podnikateľských subjektov
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
121.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Andrea Šebáková
Účtovná závierka ako informačný zdroj finančnej analýzy podniku
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
122.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Ľubomír Šiška
Zhodnotenie vnútorného predpisu pre vedenie účtovníctva vo vybranej účtovnej jednotke
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
123.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Jana Šišovská
Zúčtovacie vzťahy so zamestnancami a ich zobrazenie v účtovníctve vybraného podniku
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
124.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Miroslava Špacírová
Účtovná závierka ako zdroj informácií pre finančnú analýzu podniku
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
125.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Zuzana Špaňová
Riadenie a účtovanie interných zásob vo vybranom podnikateľskom subjekte
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
126.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Marianna Štefancová
Finančno-ekonomická analýza vybraného podniku so zameraním na analýzu nákladov
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
127.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Šarlota Štepíková
Pohľadávky a záväzky v účtovníctve vybraného podnikateľského subjektu
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
128.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Dejan Švikovič
Náklady a výnosy v účtovníctve vybraného podnikateľského subjektu
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
129.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Mária Tóthová
Tvorba a použitie sociálneho fondu vo vybranej účtovnej jednotke
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
130.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Martin Uriča
Majetková a kapitálová štruktúra vybraného podniku
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
131.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martin Uriča
Sociálny fond ako zdroj financovania sociálnej politiky podniku
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
132.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Silvia Valterová
Účtovná uzávierka a účtovná závierka vo vybranej účtovnej jednotke
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
133.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Miriama Vančová
Náklady a výnosy v účtovníctve podnikateľských subjektov
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
134.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Veronika Váradyová
Účtovné a daňové aspekty podnikania fyzických osôb
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
135.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Petra Vargová
Špecifiká dlhodobého hmotného majetku z účtovného a daňového hľadiska
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
136.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Veronika Vargová
Analýza majetkovej a kapitálovej štruktúry vybraného podniku
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
137.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Kristína Vlková
Účtovanie zásob vo vybranom podnikateľskom subjekte
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
138.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Bc. Lenka Vnuková
Evidencia, oceňovanie a účtovanie zásob vo vybranom podniku
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
139.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Lenka Vnuková
Evidencia, oceňovanie a účtovanie zásob vo vybranom podniku
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
140.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Katarína Vojteková
Účtovná závierka ako informačný zdroj finančnej analýzy podniku
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
141.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Silvia Volnerová
Dlhodobý majetok v účtovníctve podnikateľských subjektov
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
142.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Jana Vranová
Dlhodobý majetok v účtovníctve podnikateľských subjektov
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
143.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jana Vranová
Analýza nákladov vybraného podniku a možnosti ich znižovania
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
144.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Jana Vranová
Evidencia, oceňovanie a účtovanie zásob vo vybranom podniku
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
145.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Alexandra Zábojníková
Mzdová problematika z účtovného a daňového hľadiska
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
146.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martina Zaťková
Pohľadávky a záväzky v majetkovej a kapitálovej štuktúre podnikateľa
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
147.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Tatiana Závodská
Zúčtovacie vzťahy so zamestnancami a ich zobrazenie v účtovníctve vybraného podniku
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
148.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Erika Zboinská
Záväzky vo vybranom podnikateľskom subjekte
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
149.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Katarína Zimová
Zúčtovacie vzťahy so zamestnancami a ich zobrazenie v účtovníctve vybraného podniku
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
150.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Jana Zloh
Porovnanie právnej úpravy účtovníctva podnikateľských subjektov v Srbsku a na Slovensku
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
151.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Jana Zloh
Porovnanie právnej úpravy účtovníctva podnikateľských subjektov v Srbsku a na Slovensku
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
152.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Pavol Žatko
Dlhodobý majetok v účtovníctve podnikateľských subjektov
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BPBakalárska práca
DPDiplomová práca
DizPDizertačná práca
HabPHabilitačná práca
RigPRigorózna práca
TzDizPTézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZPZáverečná práca
ZPicvZáverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzšZáverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletnáZáverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájenáZáverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájenáZáverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdanáZáverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovanáZáverečná práca je rozpracovaná