Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Maroš Valach, PhD.
Identifikační číslo: 1223
Univerzitní e-mail: maros.valach [at] uniag.sk
 
odborný asistent CSc./PhD. - Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Vedoucí pracoviště - Katedra verejnej správy (FEŠRR)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Projekty     Vedené práce     

Následující seznam zobrazuje přehled vedených prací na SPU.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Rok odevzdání:
Typ práce:

Poř.StavTypZávěrečná práceDokdyPodrobnosti
1.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Linda Adamiková
Zhodnotenie a komparácia rozvojových faktorov miest Nitra a Banská Bystrica
květen 2015Zobrazení závěrečné práce
2.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Tomáš Bacigál
Zavádzanie inovácií v akcionej spoločnosti AGROCOOP IMEL
květen 2012Zobrazení závěrečné práce
3.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Petra Balážiová
Zamestnanosť ako determinant rozvoja regiónov
květen 2011Zobrazení závěrečné práce
4.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Adam Bartánus
Využívanie majetku miestnych samospráv na podnikanie (mestá Liptovský Mikuláš a Ružomberok)
duben 2018Zobrazení závěrečné práce
5.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Kristína Bédiová
Marketingová stratégia obce Veľké Zálužie
duben 2017Zobrazení závěrečné práce
6.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Kristína Bédiová
Vplyv lokalizačných faktorov na alokáciu podnikateľských subjektov potravinárskeho priemyslu
květen 2015Zobrazení závěrečné práce
7.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Andrea Bencová
Zavádzanie inovácií v Poľnohospodárskom družstve Ivanka pri Nitre
květen 2011Zobrazení závěrečné práce
8.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Jana Berkyová
Zabezpečovanie miestnych verejných služieb obcami Jelenec a Nitrianske Hrnčiarovce
duben 2015Zobrazení závěrečné práce
9.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Monika Bestvinová
Celoživotné vzdelávanie zamestnancov samosprávy vidieckych obcí v okrese Nitra
květen 2012Zobrazení závěrečné práce
10.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Veronika Betáková
Využívanie majetku miestnych samospráv na podnikanie
duben 2019Zobrazení závěrečné práce
11.Závěrečná práce je rozpracovánaDPAutor: Bc. Mária Billíková
Dlhová politika vybraných miestnych samospráv
duben 2021Zobrazení závěrečné práce
12.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Adela Blahútová
Vzdelávanie zamestnancov miestnej samosprávy v okrese Žarnovica
květen 2016Zobrazení závěrečné práce
13.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Gabriela Blaščáková
Zabezpečovanie miestnych verejných služieb obcami v okrese Nové Mesto nad Váhom
květen 2014Zobrazení závěrečné práce
14.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Samuel Bojkovský
Systém zabezpečovania miestnych verejných služieb v meste Považská Bystrica
duben 2017Zobrazení závěrečné práce
15.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Roman Borkovič
Evaluation and comparison of development factors of Nitra and Žilina
květen 2015Zobrazení závěrečné práce
16.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Martina Bottková
Zamestnanosť ako determinant rozvoja okresu Nitra
květen 2011Zobrazení závěrečné práce
17.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Lenka Burcáková
Vznik a príčiny nezamestnanosti v okrese Stropkov
květen 2015Zobrazení závěrečné práce
18.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Zuzana Čičmancová
Vzdelávanie zamestnancov miestnej samosprávy v meste Prievidza
květen 2014Zobrazení závěrečné práce
19.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Nikoleta Danišovičová
Implementácia a financovanie rozvojových projektov v meste Galanta
duben 2019Zobrazení závěrečné práce
20.Závěrečná práce je rozpracovánaBPAutor: Martina Dubaiová
Hodnotenie komunikačných kanálov mesta Nitra vo vzťahu k obyvateľom
květen 2021Zobrazení závěrečné práce
21.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Natália Dubeňová
Implementácia prístupu LEADER v mikroregióne CEDRON
květen 2013Zobrazení závěrečné práce
22.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Kristína Dugová
Spolupráca samosprávy a mimovládnych organizácií v meste Nitra
květen 2017Zobrazení závěrečné práce
23.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Michaela Dzíbelová
Inštitucionálne a finančné zabezpečovanie sociálnych služieb v meste Trnava
duben 2015Zobrazení závěrečné práce
24.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Natália Džačovská
Vzdelávanie zamestnancov miestnej samosprávy v okrese Prešov
květen 2014Zobrazení závěrečné práce
25.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Lucia Farská
Inovačný proces v miestnej samospráve
březen 2019Zobrazení závěrečné práce
26.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Richard Fodor
Možnosti rozvoja ekonomickej základne mesta Prievidza
duben 2011Zobrazení závěrečné práce
27.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Ivana Furdeková
Implementácia a financovanie rozvojových projektov v meste Trstená
květen 2019Zobrazení závěrečné práce
28.Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: Bc. Ivana Furdeková
Implementácia a financovanie rozvojových projektov vo vybranej miestnej samospráve
duben 2019Zobrazení závěrečné práce
29.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Jana Fusková
Vplyv lokalizačných faktorov na alokáciu vybraných poľnohospodárskych podnikov
květen 2013Zobrazení závěrečné práce
30.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Lenka Gáborčíková
Inovácie v miestnej samospráve - mesto Martin
duben 2018Zobrazení závěrečné práce
31.Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: Etela Gálová
Zamestnanosť ako determinant rozvoja okresu Bratislava
květen 2013Zobrazení závěrečné práce
32.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Tatiana Gazdíková
Vznik a príčiny nezamestnanosti v okrese Prievidza
květen 2012Zobrazení závěrečné práce
33.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Martina Grznárová
Financovanie rozvojových projektov v obci Nitrianska Blatnica
květen 2018Zobrazení závěrečné práce
34.Závěrečná práce je rozpracovánaDPAutor: Bc. Martina Grznárová
Využívanie majetku miestnych samospráv na podnikanie
duben 2020Zobrazení závěrečné práce
35.Závěrečná práce je rozpracovánaDPAutor: Bc. Dajana Hanesová
Kooperatívne aktivity vybraného mesta s podnikateľským sektorom
duben 2021Zobrazení závěrečné práce
36.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Nikola Hindická
Vplyv priamych zahraničných investícií na rozvoj Trnavského kraja
květen 2013Zobrazení závěrečné práce
37.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Petra Horváthová
Vznik a príčiny nezamestnanosti v okrese Trnava
květen 2014Zobrazení závěrečné práce
38.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Rastislav Hruška
Financovanie rozvojových projektov v obci Veľké Zálužie
květen 2018Zobrazení závěrečné práce
39.Závěrečná práce je rozpracovánaDPAutor: Bc. Rastislav Hruška
The Usage of Municipal Assets for Entrepreneurial Purposes
duben 2020Zobrazení závěrečné práce
40.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Andrea Hucovciová
Inovácie v samospráve miest Šurany a Nové Zámky
duben 2017Zobrazení závěrečné práce
41.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Zuzana Humpolcová
Zavádzanie inovácií v spoločnosti Bryndziareň a syráreň, s.r.o.
červen 2011Zobrazení závěrečné práce
42.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Jozef Hurta
Vzdelávanie zamestnancov miestnej samosprávy v mestách Partizánske a Bánovce nad Bebravou
květen 2017Zobrazení závěrečné práce
43.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Jana Chynoradská
Vznik a príčiny nezamestnanosti v okrese Hlohovec
květen 2012Zobrazení závěrečné práce
44.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Erika Jánošíková
Zavádzanie inovácií v Poľnohospodárskom družstve Veľké Zálužie
květen 2012Zobrazení závěrečné práce
45.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Patrik Jurčišin
Participácia občanov na veciach verejných v meste Prešov
květen 2014Zobrazení závěrečné práce
46.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Katarína Kaliská
Spolupráca samosprávy a mimovládnych organizácií v meste Žilina
květen 2016Zobrazení závěrečné práce
47.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Matúš Klučár
Zabezpečovanie verejných služieb obcami v okrese Nitra
květen 2012Zobrazení závěrečné práce
48.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Lenka Klučiarová
Rozvojový potenciál vo vybraných obciach v povodí rieky Žitava
květen 2013Zobrazení závěrečné práce
49.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Hana Klučková
Celoživotné vzdelávanie zamestnancov samosprávy vidieckych obcí v okrese Nové Zámky
květen 2012Zobrazení závěrečné práce
50.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Martin Kmeť
Participácia občanov na veciach verejných v meste Levice
květen 2012Zobrazení závěrečné práce
51.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Renáta Kordošová
Analýza rozvojových faktorov vybraných vidieckych obcí
květen 2011Zobrazení závěrečné práce
52.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Tomáš Kostelník
Vplyv priamych zahraničných investícií na rozvoj Košického kraja
květen 2011Zobrazení závěrečné práce
53.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Simona Kotianová
Možnosti rozvoja ekonomickej základne mesta Partizánske
květen 2014Zobrazení závěrečné práce
54.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Martin Kudravý
Vplyv priamych zahraničných investícií na rozvoj v Prešovskom kraji
květen 2011Zobrazení závěrečné práce
55.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Dominika Kulaviaková
Zavádzanie inovácií vo vybranom poľnohospodárskom podniku
květen 2011Zobrazení závěrečné práce
56.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Paula Laciková
Vznik a príčiny nezamestnanosti v okrese Topoľčany
květen 2014Zobrazení závěrečné práce
57.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Matej Lešánek
Implementácia prístupu LEADER vo vybranom regióne
květen 2011Zobrazení závěrečné práce
58.Závěrečná práce je rozpracovánaBPAutor: Barbora Ligačová
Implementácia a financovanie rozvojových projektov vo vybranej miestnej samospráve
květen 2020Zobrazení závěrečné práce
59.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Veronika Lisická
Spolupráca samosprávy a mimovládnych organizácií v obci Šúrovce
květen 2016Zobrazení závěrečné práce
60.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Zuzana Lovásová
Systém zabezpečovania miestnych verejných služieb v obciach Golianovo a Jelšovce
duben 2016Zobrazení závěrečné práce
61.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Zuzana Lovásová
Zabezpečovanie miestnych verejných služieb obcami v okrese Nitra
květen 2014Zobrazení závěrečné práce
62.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Lucia Lukácsová
Inštitucionálne a finančné zabezpečovanie sociálnych služieb v meste Rimavská Sobota
duben 2014Zobrazení závěrečné práce
63.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Pavol Lüley
Zavádzanie inovácií v spoločnosti Tritikum s.r.o.
květen 2012Zobrazení závěrečné práce
64.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Jana Mandelíková
Rozvojový potenciál a jeho význam pre sociálny a ekonomický rozvoj obcí Veľký Lapáš a Čechynce
květen 2017Zobrazení závěrečné práce
65.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Andrea Marciová
Analýza rozvojových faktorov vidieckych obcí Lužianky a Jarok
květen 2011Zobrazení závěrečné práce
66.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Michaela Michalíková
Inovácie v samospráve mesta Trenčín
duben 2016Zobrazení závěrečné práce
67.Závěrečná práce je rozpracovánaBPAutor: Natália Modránska
Zabezpečovanie miestnych verejných služieb vo vybranej miestnej samospráve
květen 2021Zobrazení závěrečné práce
68.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Jakub Novák
Inovácie v samospráve (mesto Nitra)
duben 2019Zobrazení závěrečné práce
69.Závěrečná práce je rozpracovánaBPAutor: Patrícia Nová
Implementácia projektov podporených z fondov EU vo vybranom meste
květen 2021Zobrazení závěrečné práce
70.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Tamara Odzganová
Inovácie v miestnej samospráve (mesto Nitra)
duben 2017Zobrazení závěrečné práce
71.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Kristína Péliová
Systém zabezpečovania miestnych verejných služieb v obciach Kolíňany a Žirany
duben 2016Zobrazení závěrečné práce
72.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Mária Petrášová
Vplyv priamych zahraničných investícií na rozvoj Nitrianskeho kraja
květen 2013Zobrazení závěrečné práce
73.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Andrej Petrík
Zavádzanie inovácií vo vybranom poľnohospodárskom podniku
květen 2011Zobrazení závěrečné práce
74.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Ivana Piešiková
Vplyv priemyselného parku na rozvoj regiónu
květen 2011Zobrazení závěrečné práce
75.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Júlia Ptáčková
Vznik a príčiny nezamestnanosti v okrese Nitra
květen 2013Zobrazení závěrečné práce
76.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Karina Pyteľová
Systém zabezpečovania miestnych verejných služieb v obciach Kráľová nad Váhom a Horná Kráľová
duben 2017Zobrazení závěrečné práce
77.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Karina Pyteľová
Vznik a príčiny nezamestnanosti v okrese Šaľa
květen 2015Zobrazení závěrečné práce
78.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Blažena Ráková
Zamestnanosť ako determinant rozvoja okresu Galanta
květen 2012Zobrazení závěrečné práce
79.Závěrečná práce je rozpracovánaDPAutor: Bc. Monika Repiská
Dlhová politika vybraných miestnych územných samospráv
duben 2020Zobrazení závěrečné práce
80.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Marián Ribárszki
Vplyv lokalizačných faktorov na alokáciu vybraných poľnohospodárskych podnikov v Nitrianskom kraji
květen 2013Zobrazení závěrečné práce
81.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Marián Ribárszki
Zabezpečovanie miestnych verejných služieb obcami Klasov a Dolné Obdokovce
duben 2015Zobrazení závěrečné práce
82.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Miroslava Rumanová
Možnosti rozvoja ekonomickej základne mesta Piešťany
duben 2015Zobrazení závěrečné práce
83.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Miroslava Rumanová
Vplyv lokalizačných faktorov na alokáciu vybraného podnikateľského subjektu
květen 2013Zobrazení závěrečné práce
84.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Katarína Rýpalová
Zabezpečovanie miestnych verejných služieb obcami vo vybranom okrese
květen 2014Zobrazení závěrečné práce
85.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Barbora Sámelová
Inštitucionálne a finančné zabezpečenie kompetencií v oblasti kultúry v meste Partizánske
duben 2018Zobrazení závěrečné práce
86.Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: Lenka Sedláková
Úroveň spolupráce vybranej samosprávy so subjektami z tretieho sektora
květen 2020Zobrazení závěrečné práce
87.Závěrečná práce je rozpracovánaBPAutor: Lenka Sedláková
Úroveň spolupráce vybranej samosprávy so subjektami z tretieho sektora
květen 2020Zobrazení závěrečné práce
88.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Šimon Sirotňák
Inštitucionálne a finančné zabezpečovanie sociálnych služieb v meste Nitra
duben 2015Zobrazení závěrečné práce
89.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Zuzana Slivová
Implementácia a financovanie rozvojových projektov v obci Podolie
duben 2019Zobrazení závěrečné práce
90.Závěrečná práce je rozpracovánaDPAutor: Bc. Zuzana Slivová
Využívanie majetku miestnych samospráv na podnikanie v Nitrianskom kraji
duben 2021Zobrazení závěrečné práce
91.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Tomáš Slovák
Vznik a príčiny nezamestnanosti v okrese Nové Zámky
květen 2014Zobrazení závěrečné práce
92.Závěrečná práce je nekompletníDPAutor: Bc. Simona Sujová
Inovácie v samospráve vo vybranom meste
duben 2018Zobrazení závěrečné práce
93.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Simona Sujová
Vzdelávanie zamestnancov miestnej samosprávy v mestách Detva a Hriňová
květen 2016Zobrazení závěrečné práce
94.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Lucie Surová
Inštitucionálne a finančné zabezpečovanie sociálnych služieb v meste Holíč
duben 2015Zobrazení závěrečné práce
95.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Alexandra Surovecová
Implementácia prístupu LEADER vo vybranom mikroregióne
květen 2011Zobrazení závěrečné práce
96.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Lucia Šindlerová
Zamestnanosť ako determinant rozvoja okresu Nové Zámky
květen 2013Zobrazení závěrečné práce
97.Závěrečná práce je nekompletníDPAutor: Bc. Karina Škodová
Využívanie majetku miestnych samospráv na podnikanie (vybrané mestá Trenčianskeho kraja)
duben 2020Zobrazení závěrečné práce
98.Závěrečná práce je rozpracovánaDPAutor: Bc. Karina Škodová
Využívanie majetku miestnych samospráv na podnikanie (vybrané mestá Trenčianskeho kraja)
duben 2020Zobrazení závěrečné práce
99.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Martina Štefánková
Zabezpečovanie verejných služieb obcami v okrese Šaľa
květen 2012Zobrazení závěrečné práce
100.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Katarína Štefeková
Možnosti rozvoja ekonomickej základne mesta Nitra
duben 2016Zobrazení závěrečné práce
101.Závěrečná práce je rozpracovánaBPAutor: Ingrid Štefunková
Hodnotenie využívania dotačného programu mesta Vráble
květen 2021Zobrazení závěrečné práce
102.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Nina Štrichelová
Inovácie v samospráve miest Považská Bystrica a Prievidza
duben 2016Zobrazení závěrečné práce
103.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Eva Takáčová
eGovernment a informačné systémy v miestnej samospráve
květen 2019Zobrazení závěrečné práce
104.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Petronela Tkáčová
Spolupráca samosprávy a mimovládnych organizácií v meste Košice
květen 2017Zobrazení závěrečné práce
105.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Michal Tomašov
Vznik a príčiny nezamestnanosti v okrese Zlaté Moravce
květen 2013Zobrazení závěrečné práce
106.Závěrečná práce je rozpracovánaDPAutor: Bc. Nikola Tóthová
Ciele a meranie ich dosahovania v miestnej územnej samospráve
duben 2020Zobrazení závěrečné práce
107.Závěrečná práce je rozpracovánaDPAutor: Bc. Soňa Tóthová
Využívanie majetku miestnych samospráv na podnikanie
duben 2020Zobrazení závěrečné práce
108.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Natália Urbanová
Implementácia prístupu LEADER vo vybranom mikroregióne
květen 2013Zobrazení závěrečné práce
109.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Martina Valachová
Vzdelávanie zamestnancov miestnej samosprávy v okrese Trenčín
květen 2017Zobrazení závěrečné práce
110.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Ľudmila Válkovcová
Implementácia prístupu LEADER v Miestnej akčnej skupine MALOHONT
červen 2011Zobrazení závěrečné práce
111.Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: Viktória Vargová
Možnosti rozvoja ekonomickej základne vybraného mesta
květen 2014Zobrazení závěrečné práce
112.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Martina Verešová
Financovanie rozvojových projektov v obci Jarok
květen 2016Zobrazení závěrečné práce
113.Závěrečná práce je rozpracovánaBPAutor: Karol Vladár
Zabezpečovanie miestnych verejných služieb vo vybranej miestnej samospráve
květen 2020Zobrazení závěrečné práce
114.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Lucia Vričan
Systém zabezpečovania miestnych verejných služieb v obciach Čechynce a Veľký Cetín
duben 2019Zobrazení závěrečné práce
115.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Jana Zimmermanová
Analýza rozvojových faktorov vybraných vidieckych obcí
květen 2011Zobrazení závěrečné práce
116.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Miloš Žák
Innovation in Local Self-Government in Cities Trenčín and Prievidza
duben 2016Zobrazení závěrečné práce
117.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Lukáš Žiška
Možnosti rozvoja ekonomickej základne mesta Liptovský Hrádok
květen 2014Zobrazení závěrečné práce
118.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Róbert Žnidaršič
Využívanie IT samosprávami a miestnymi partnerstvami vo vidieckych obciach okresu Topoľčany
květen 2012Zobrazení závěrečné práce

Legenda (otevře/zavře se po kliknutí)
BPBakalářská práce
DPDiplomová práce
DisPDisertační práce
HabPHabilitační práce
RigPRigorózní práce
TzDisPTeze disertační práce
ZpMBAZávěrečná MBA práce
ZPZávěrečná práce
ZPicvZávěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
ZPzsZávěrečná práce - zahraniční studenti
Závěrečná práce je nekompletníZávěrečná práce je nekompletní
Závěrečná práce nebyla úspěšně obhájenaZávěrečná práce nebyla úspěšně obhájena
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaZávěrečná práce byla úspěšně obhájena
Závěrečná práce je odevzdánaZávěrečná práce je odevzdána
Závěrečná práce je rozpracovánaZávěrečná práce je rozpracována