Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Maroš Valach, PhD.
Identification number: 1223
University e-mail: maros.valach [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Department of Public Administration (FESRD)
Chief official - Department of Public Administration (FESRD)

Contacts     Graduate     Lesson     Projects     Supervised theses     

The following list contains supervised theses at SUA.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Linda Adamiková
Zhodnotenie a komparácia rozvojových faktorov miest Nitra a Banská Bystrica
May 2015Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Tomáš Bacigál
Zavádzanie inovácií v akcionej spoločnosti AGROCOOP IMEL
May 2012Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Petra Balážiová
Zamestnanosť ako determinant rozvoja regiónov
May 2011Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Adam Bartánus
Využívanie majetku miestnych samospráv na podnikanie (mestá Liptovský Mikuláš a Ružomberok)
April 2018Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Kristína Bédiová
Marketingová stratégia obce Veľké Zálužie
April 2017Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Kristína Bédiová
Vplyv lokalizačných faktorov na alokáciu podnikateľských subjektov potravinárskeho priemyslu
May 2015Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Andrea Bencová
Zavádzanie inovácií v Poľnohospodárskom družstve Ivanka pri Nitre
May 2011Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jana Berkyová
Zabezpečovanie miestnych verejných služieb obcami Jelenec a Nitrianske Hrnčiarovce
April 2015Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Monika Bestvinová
Celoživotné vzdelávanie zamestnancov samosprávy vidieckych obcí v okrese Nitra
May 2012Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Veronika Betáková
Využívanie majetku miestnych samospráv na podnikanie
April 2019Displaying the final thesis
11.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Mária Billíková
Dlhová politika vybraných miestnych samospráv
April 2021Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Adela Blahútová
Vzdelávanie zamestnancov miestnej samosprávy v okrese Žarnovica
May 2016Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Gabriela Blaščáková
Zabezpečovanie miestnych verejných služieb obcami v okrese Nové Mesto nad Váhom
May 2014Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Samuel Bojkovský
Systém zabezpečovania miestnych verejných služieb v meste Považská Bystrica
April 2017Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Roman Borkovič
Evaluation and comparison of development factors of Nitra and Žilina
May 2015Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martina Bottková
Zamestnanosť ako determinant rozvoja okresu Nitra
May 2011Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lenka Burcáková
Vznik a príčiny nezamestnanosti v okrese Stropkov
May 2015Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Zuzana Čičmancová
Vzdelávanie zamestnancov miestnej samosprávy v meste Prievidza
May 2014Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Nikoleta Danišovičová
Implementácia a financovanie rozvojových projektov v meste Galanta
April 2019Displaying the final thesis
20.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Martina Dubaiová
Hodnotenie komunikačných kanálov mesta Nitra vo vzťahu k obyvateľom
May 2021Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Natália Dubeňová
Implementácia prístupu LEADER v mikroregióne CEDRON
May 2013Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Kristína Dugová
Spolupráca samosprávy a mimovládnych organizácií v meste Nitra
May 2017Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michaela Dzíbelová
Inštitucionálne a finančné zabezpečovanie sociálnych služieb v meste Trnava
April 2015Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Natália Džačovská
Vzdelávanie zamestnancov miestnej samosprávy v okrese Prešov
May 2014Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lucia Farská
Inovačný proces v miestnej samospráve
March 2019Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Richard Fodor
Možnosti rozvoja ekonomickej základne mesta Prievidza
April 2011Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Ivana Furdeková
Implementácia a financovanie rozvojových projektov v meste Trstená
May 2019Displaying the final thesis
28.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Bc. Ivana Furdeková
Implementácia a financovanie rozvojových projektov vo vybranej miestnej samospráve
April 2019Displaying the final thesis
29.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jana Fusková
Vplyv lokalizačných faktorov na alokáciu vybraných poľnohospodárskych podnikov
May 2013Displaying the final thesis
30.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lenka Gáborčíková
Inovácie v miestnej samospráve - mesto Martin
April 2018Displaying the final thesis
31.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Etela Gálová
Zamestnanosť ako determinant rozvoja okresu Bratislava
May 2013Displaying the final thesis
32.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Tatiana Gazdíková
Vznik a príčiny nezamestnanosti v okrese Prievidza
May 2012Displaying the final thesis
33.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Martina Grznárová
Financovanie rozvojových projektov v obci Nitrianska Blatnica
May 2018Displaying the final thesis
34.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Martina Grznárová
Využívanie majetku miestnych samospráv na podnikanie
April 2020Displaying the final thesis
35.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Dajana Hanesová
Kooperatívne aktivity vybraného mesta s podnikateľským sektorom
April 2021Displaying the final thesis
36.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Nikola Hindická
Vplyv priamych zahraničných investícií na rozvoj Trnavského kraja
May 2013Displaying the final thesis
37.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Petra Horváthová
Vznik a príčiny nezamestnanosti v okrese Trnava
May 2014Displaying the final thesis
38.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Rastislav Hruška
Financovanie rozvojových projektov v obci Veľké Zálužie
May 2018Displaying the final thesis
39.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Rastislav Hruška
The Usage of Municipal Assets for Entrepreneurial Purposes
April 2020Displaying the final thesis
40.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Andrea Hucovciová
Inovácie v samospráve miest Šurany a Nové Zámky
April 2017Displaying the final thesis
41.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Zuzana Humpolcová
Zavádzanie inovácií v spoločnosti Bryndziareň a syráreň, s.r.o.
June 2011Displaying the final thesis
42.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Jozef Hurta
Vzdelávanie zamestnancov miestnej samosprávy v mestách Partizánske a Bánovce nad Bebravou
May 2017Displaying the final thesis
43.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jana Chynoradská
Vznik a príčiny nezamestnanosti v okrese Hlohovec
May 2012Displaying the final thesis
44.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Erika Jánošíková
Zavádzanie inovácií v Poľnohospodárskom družstve Veľké Zálužie
May 2012Displaying the final thesis
45.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Patrik Jurčišin
Participácia občanov na veciach verejných v meste Prešov
May 2014Displaying the final thesis
46.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Katarína Kaliská
Spolupráca samosprávy a mimovládnych organizácií v meste Žilina
May 2016Displaying the final thesis
47.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Matúš Klučár
Zabezpečovanie verejných služieb obcami v okrese Nitra
May 2012Displaying the final thesis
48.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lenka Klučiarová
Rozvojový potenciál vo vybraných obciach v povodí rieky Žitava
May 2013Displaying the final thesis
49.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Hana Klučková
Celoživotné vzdelávanie zamestnancov samosprávy vidieckych obcí v okrese Nové Zámky
May 2012Displaying the final thesis
50.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Martin Kmeť
Participácia občanov na veciach verejných v meste Levice
May 2012Displaying the final thesis
51.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Renáta Kordošová
Analýza rozvojových faktorov vybraných vidieckych obcí
May 2011Displaying the final thesis
52.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Tomáš Kostelník
Vplyv priamych zahraničných investícií na rozvoj Košického kraja
May 2011Displaying the final thesis
53.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Simona Kotianová
Možnosti rozvoja ekonomickej základne mesta Partizánske
May 2014Displaying the final thesis
54.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Martin Kudravý
Vplyv priamych zahraničných investícií na rozvoj v Prešovskom kraji
May 2011Displaying the final thesis
55.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Dominika Kulaviaková
Zavádzanie inovácií vo vybranom poľnohospodárskom podniku
May 2011Displaying the final thesis
56.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Paula Laciková
Vznik a príčiny nezamestnanosti v okrese Topoľčany
May 2014Displaying the final thesis
57.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Matej Lešánek
Implementácia prístupu LEADER vo vybranom regióne
May 2011Displaying the final thesis
58.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Barbora Ligačová
Implementácia a financovanie rozvojových projektov vo vybranej miestnej samospráve
May 2020Displaying the final thesis
59.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Veronika Lisická
Spolupráca samosprávy a mimovládnych organizácií v obci Šúrovce
May 2016Displaying the final thesis
60.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zuzana Lovásová
Systém zabezpečovania miestnych verejných služieb v obciach Golianovo a Jelšovce
April 2016Displaying the final thesis
61.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Zuzana Lovásová
Zabezpečovanie miestnych verejných služieb obcami v okrese Nitra
May 2014Displaying the final thesis
62.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lucia Lukácsová
Inštitucionálne a finančné zabezpečovanie sociálnych služieb v meste Rimavská Sobota
April 2014Displaying the final thesis
63.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Pavol Lüley
Zavádzanie inovácií v spoločnosti Tritikum s.r.o.
May 2012Displaying the final thesis
64.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Jana Mandelíková
Rozvojový potenciál a jeho význam pre sociálny a ekonomický rozvoj obcí Veľký Lapáš a Čechynce
May 2017Displaying the final thesis
65.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Andrea Marciová
Analýza rozvojových faktorov vidieckych obcí Lužianky a Jarok
May 2011Displaying the final thesis
66.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michaela Michalíková
Inovácie v samospráve mesta Trenčín
April 2016Displaying the final thesis
67.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Natália Modránska
Zabezpečovanie miestnych verejných služieb vo vybranej miestnej samospráve
May 2021Displaying the final thesis
68.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jakub Novák
Inovácie v samospráve (mesto Nitra)
April 2019Displaying the final thesis
69.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Patrícia Nová
Implementácia projektov podporených z fondov EU vo vybranom meste
May 2021Displaying the final thesis
70.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tamara Odzganová
Inovácie v miestnej samospráve (mesto Nitra)
April 2017Displaying the final thesis
71.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Kristína Péliová
Systém zabezpečovania miestnych verejných služieb v obciach Kolíňany a Žirany
April 2016Displaying the final thesis
72.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Mária Petrášová
Vplyv priamych zahraničných investícií na rozvoj Nitrianskeho kraja
May 2013Displaying the final thesis
73.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Andrej Petrík
Zavádzanie inovácií vo vybranom poľnohospodárskom podniku
May 2011Displaying the final thesis
74.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ivana Piešiková
Vplyv priemyselného parku na rozvoj regiónu
May 2011Displaying the final thesis
75.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Júlia Ptáčková
Vznik a príčiny nezamestnanosti v okrese Nitra
May 2013Displaying the final thesis
76.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Karina Pyteľová
Systém zabezpečovania miestnych verejných služieb v obciach Kráľová nad Váhom a Horná Kráľová
April 2017Displaying the final thesis
77.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Karina Pyteľová
Vznik a príčiny nezamestnanosti v okrese Šaľa
May 2015Displaying the final thesis
78.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Blažena Ráková
Zamestnanosť ako determinant rozvoja okresu Galanta
May 2012Displaying the final thesis
79.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Monika Repiská
Dlhová politika vybraných miestnych územných samospráv
April 2020Displaying the final thesis
80.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Marián Ribárszki
Vplyv lokalizačných faktorov na alokáciu vybraných poľnohospodárskych podnikov v Nitrianskom kraji
May 2013Displaying the final thesis
81.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marián Ribárszki
Zabezpečovanie miestnych verejných služieb obcami Klasov a Dolné Obdokovce
April 2015Displaying the final thesis
82.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Miroslava Rumanová
Možnosti rozvoja ekonomickej základne mesta Piešťany
April 2015Displaying the final thesis
83.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Miroslava Rumanová
Vplyv lokalizačných faktorov na alokáciu vybraného podnikateľského subjektu
May 2013Displaying the final thesis
84.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Katarína Rýpalová
Zabezpečovanie miestnych verejných služieb obcami vo vybranom okrese
May 2014Displaying the final thesis
85.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Barbora Sámelová
Inštitucionálne a finančné zabezpečenie kompetencií v oblasti kultúry v meste Partizánske
April 2018Displaying the final thesis
86.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Lenka Sedláková
Úroveň spolupráce vybranej samosprávy so subjektami z tretieho sektora
May 2020Displaying the final thesis
87.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Lenka Sedláková
Úroveň spolupráce vybranej samosprávy so subjektami z tretieho sektora
May 2020Displaying the final thesis
88.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Šimon Sirotňák
Inštitucionálne a finančné zabezpečovanie sociálnych služieb v meste Nitra
April 2015Displaying the final thesis
89.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Zuzana Slivová
Implementácia a financovanie rozvojových projektov v obci Podolie
April 2019Displaying the final thesis
90.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Zuzana Slivová
Využívanie majetku miestnych samospráv na podnikanie v Nitrianskom kraji
April 2021Displaying the final thesis
91.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Tomáš Slovák
Vznik a príčiny nezamestnanosti v okrese Nové Zámky
May 2014Displaying the final thesis
92.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Simona Sujová
Inovácie v samospráve vo vybranom meste
April 2018Displaying the final thesis
93.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Simona Sujová
Vzdelávanie zamestnancov miestnej samosprávy v mestách Detva a Hriňová
May 2016Displaying the final thesis
94.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lucie Surová
Inštitucionálne a finančné zabezpečovanie sociálnych služieb v meste Holíč
April 2015Displaying the final thesis
95.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Alexandra Surovecová
Implementácia prístupu LEADER vo vybranom mikroregióne
May 2011Displaying the final thesis
96.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lucia Šindlerová
Zamestnanosť ako determinant rozvoja okresu Nové Zámky
May 2013Displaying the final thesis
97.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Karina Škodová
Využívanie majetku miestnych samospráv na podnikanie (vybrané mestá Trenčianskeho kraja)
April 2020Displaying the final thesis
98.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Karina Škodová
Využívanie majetku miestnych samospráv na podnikanie (vybrané mestá Trenčianskeho kraja)
April 2020Displaying the final thesis
99.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Martina Štefánková
Zabezpečovanie verejných služieb obcami v okrese Šaľa
May 2012Displaying the final thesis
100.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Katarína Štefeková
Možnosti rozvoja ekonomickej základne mesta Nitra
April 2016Displaying the final thesis
101.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Ingrid Štefunková
Hodnotenie využívania dotačného programu mesta Vráble
May 2021Displaying the final thesis
102.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Nina Štrichelová
Inovácie v samospráve miest Považská Bystrica a Prievidza
April 2016Displaying the final thesis
103.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Eva Takáčová
eGovernment a informačné systémy v miestnej samospráve
May 2019Displaying the final thesis
104.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Petronela Tkáčová
Spolupráca samosprávy a mimovládnych organizácií v meste Košice
May 2017Displaying the final thesis
105.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michal Tomašov
Vznik a príčiny nezamestnanosti v okrese Zlaté Moravce
May 2013Displaying the final thesis
106.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Nikola Tóthová
Ciele a meranie ich dosahovania v miestnej územnej samospráve
April 2020Displaying the final thesis
107.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Soňa Tóthová
Využívanie majetku miestnych samospráv na podnikanie
April 2020Displaying the final thesis
108.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Natália Urbanová
Implementácia prístupu LEADER vo vybranom mikroregióne
May 2013Displaying the final thesis
109.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Martina Valachová
Vzdelávanie zamestnancov miestnej samosprávy v okrese Trenčín
May 2017Displaying the final thesis
110.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ľudmila Válkovcová
Implementácia prístupu LEADER v Miestnej akčnej skupine MALOHONT
June 2011Displaying the final thesis
111.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Viktória Vargová
Možnosti rozvoja ekonomickej základne vybraného mesta
May 2014Displaying the final thesis
112.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Martina Verešová
Financovanie rozvojových projektov v obci Jarok
May 2016Displaying the final thesis
113.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Karol Vladár
Zabezpečovanie miestnych verejných služieb vo vybranej miestnej samospráve
May 2020Displaying the final thesis
114.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lucia Vričan
Systém zabezpečovania miestnych verejných služieb v obciach Čechynce a Veľký Cetín
April 2019Displaying the final thesis
115.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jana Zimmermanová
Analýza rozvojových faktorov vybraných vidieckych obcí
May 2011Displaying the final thesis
116.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Miloš Žák
Innovation in Local Self-Government in Cities Trenčín and Prievidza
April 2016Displaying the final thesis
117.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lukáš Žiška
Možnosti rozvoja ekonomickej základne mesta Liptovský Hrádok
May 2014Displaying the final thesis
118.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Róbert Žnidaršič
Využívanie IT samosprávami a miestnymi partnerstvami vo vidieckych obciach okresu Topoľčany
May 2012Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress