Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Maroš Valach, PhD.
Identifikačné číslo: 1223
Univerzitný e-mail: maros.valach [at] uniag.sk
 
odborný asistent CSc./PhD. - Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Vedúci pracoviska - Katedra verejnej správy (FEŠRR)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Projekty     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Celoživotné vzdelávanie zamestnancov samosprávy vidieckych obcí v okrese Nitra
Autor: Ing. Monika Bestvinová
Pracovisko: Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Vedúci práce: Ing. Maroš Valach, PhD.
Oponent:Ing. Helena Morvayová
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Celoživotné vzdelávanie zamestnancov samosprávy vidieckych obcí v okrese Nitra
Abstrakt:Bakalárska práca sa zaoberá problematikou celoživotného vzdelávania zamestnancov samosprávy vo vidieckych obciach okresu Nitra, nielen po teoretickej stránke, ale aj jej analýzou a zhodnotením. Práca pozostáva z dvoch častí. Prvá, teoretická časť je zameraná na teoretické vymedzenie súčasného stavu celoživotného vzdelávania zamestnancov samosprávy. V súvislosti s tým sú v práci objasnené pojmy samosprávy, jej kompetencie, znalostný manažment, učiaca sa samospráva a celoživotné vzdelávanie z pohľadu viacerých autorov. Druhú, praktickú časť tvorí dotazníkový prieskum realizovaný vo vybraných obciach v okrese Nitra. Celý prieskum vychádza z cieľa bakalárskej práce, ktorým je analýza a zhodnotenie celoživotného vzdelávania zamestnancov samosprávy vo vybraných obciach okresu Nitra. Obce boli rozdelené do piatich veľkostných kategórií podľa počtu obyvateľov. Vyplnené dotazníky boli vyhodnotené a odpovede na jednotlivé otázky spracované do prehľadných tabuliek a grafov jednak bez ohľadu na veľkostnú kategóriu obcí a tiež komparácia jednotlivých veľkostných kategórií.
Kľúčové slová:samospráva, znalostný manažment, celoživotné vzdelávanie, kvalifikácia pracovníkov

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene