Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Maroš Valach, PhD.
Identification number: 1223
University e-mail: maros.valach [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Department of Public Administration (FESRD)
Chief official - Department of Public Administration (FESRD)

Contacts     Graduate     Lesson     Projects     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Implementation of innovations in agricultural holding Veľké Zálužie
Written by (author): Ing. Erika Jánošíková
Department: Department of Public Administration (FESRD)
Thesis supervisor: Ing. Maroš Valach, PhD.
Opponent:Ing. Rastislav Bušo, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Zavádzanie inovácií v Poľnohospodárskom družstve Veľké Zálužie
Summary:Cieľom práce bolo identifikovať inovácie, ktoré sa uplatňujú v Poľnohospodárskom družstve Veľké Zálužie a následne zhodnotiť ich dopad a vplyv na konkurencieschopnosť podniku. V práci sme sa sústredili na konkrétnu inováciu, sušičku obilia, ktorá posilnila postavenie družstva nielen v regióne ale aj v sektore. Výsledky práce poukazujú na skutočnosť, že zavedením danej inovácie družstvo získalo významný pomocný nástroj, ktorý mu umožnil zefektívniť výrobu, najmä rýchlosť zberových prác a zníženie nákladov na sušenie. Zároveň vďaka možnosti skladovať vysušené komodity družstvo získalo výhodu pri obchodovaní s komoditami, ktoré tak môže predávať v období priaznivých cien na trhu.
Key words:inovácia, stratégie, inovačný proces, inovačná firma

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited