Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Maroš Valach, PhD.
Identifikačné číslo: 1223
Univerzitný e-mail: maros.valach [at] uniag.sk
 
odborný asistent CSc./PhD. - Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Vedúci pracoviska - Katedra verejnej správy (FEŠRR)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Projekty     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Zavádzanie inovácií v Poľnohospodárskom družstve Veľké Zálužie
Autor: Ing. Erika Jánošíková
Pracovisko: Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Vedúci práce: Ing. Maroš Valach, PhD.
Oponent:Ing. Rastislav Bušo, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Zavádzanie inovácií v Poľnohospodárskom družstve Veľké Zálužie
Abstrakt:Cieľom práce bolo identifikovať inovácie, ktoré sa uplatňujú v Poľnohospodárskom družstve Veľké Zálužie a následne zhodnotiť ich dopad a vplyv na konkurencieschopnosť podniku. V práci sme sa sústredili na konkrétnu inováciu, sušičku obilia, ktorá posilnila postavenie družstva nielen v regióne ale aj v sektore. Výsledky práce poukazujú na skutočnosť, že zavedením danej inovácie družstvo získalo významný pomocný nástroj, ktorý mu umožnil zefektívniť výrobu, najmä rýchlosť zberových prác a zníženie nákladov na sušenie. Zároveň vďaka možnosti skladovať vysušené komodity družstvo získalo výhodu pri obchodovaní s komoditami, ktoré tak môže predávať v období priaznivých cien na trhu.
Kľúčové slová:inovácia, stratégie, inovačný proces, inovačná firma

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene