Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Maroš Valach, PhD.
Identifikačné číslo: 1223
Univerzitný e-mail: maros.valach [at] uniag.sk
 
odborný asistent CSc./PhD. - Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Vedúci pracoviska - Katedra verejnej správy (FEŠRR)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Projekty     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Vznik a príčiny nezamestnanosti v okrese Prievidza
Autor: Bc. Tatiana Gazdíková
Pracovisko: Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Vedúci práce: Ing. Maroš Valach, PhD.
Oponent:Ing. Ivana Gecíková, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Vznik a príčiny nezamestnanosti v okrese Prievidza
Abstrakt:Cieľom bakalárskej práce bolo identifikovať príčiny a vznik nezamestnanosti v okrese Prievidza. Súčasťou práce bolo stručne charakterizovať okres Prievidza, analyzovať vývoj nezamestnanosti v okrese Prievidza v rozmedzí rokov 2001 - 2011 a prostredníctvom dotazníkového prieskumu poznať názory a postoje vybranej vzorky uchádzačov o zamestnanie. Výsledky analýzy poukázali, že od roku 2001 až do roku 2008 sa disponibilný počet uchádzačov o prácu znižoval. V roku 2009 začala nezamestnanosť v okrese prudko stúpať, čo bolo spôsobené uvoľňovaním zamestnancov vo veľkých podnikoch zahraničných investorov. Príčinou takéto vývoja je jednak ekonomická základňa okresu, kde dominujú tradičné odvetvia (ťažobný priemysel, energetika a chemický priemysel). Výsledky analýzy uchádzačov o zamestnanie a výsledky dotazníkového prieskumu poukázali, že osoby so základným vzdelaním sa zaraďujú do skupiny dlhodobo nezamestnaných, podniky o ne nemajú veľký záujem. Najvyšší počet uchádzačov o zamestnanie tvorí skupina od 35 -- 49 rokov.
Kľúčové slová: nezamestnanosť, miera nezamestnanosti, región

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene