Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Maroš Valach, PhD.
Identifikačné číslo: 1223
Univerzitný e-mail: maros.valach [at] uniag.sk
 
odborný asistent CSc./PhD. - Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Vedúci pracoviska - Katedra verejnej správy (FEŠRR)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Projekty     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Vznik a príčiny nezamestnanosti v okrese Topoľčany
Autor: Ing. Paula Laciková
Pracovisko: Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Vedúci práce: Ing. Maroš Valach, PhD.
Oponent:doc. Ing. Viera Petrášová, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Vznik a príčiny nezamestnanosti v okrese Topoľčany
Abstrakt:Hlavným cieľom bakalárskej práce bolo zhodnotiť vznik a príčiny nezamestnanosti v okrese Topoľčany. Zameraním práce bolo aj sledovanie vývoja nezamestnanosti v rokoch 2004 až 2013, teda od vstupu Slovenska do Európskej Únie až po súčasnosť. Práca je rozdelená do dvoch častí, v prvej sa zaoberá prehľadom o súčasnom stave riešenej problematiky, napr. príčiny vzniku, formy nezamestnanosti, dôsledky nezamestnanosti, trh práce a politika nezamestnanosti. V druhej hlavnej časti sú spracované informácie o vývoji nezamestnanosti, kde bol popísaný aj vývoj počtu podnikateľských subjektov a štruktúra uchádzačov o zamestnanie. V závere sú popísané aktuálne opatrenia trhu práce určené na zvyšovanie zamestnanosti.Výsledkom skúmania bolo zistenie, že najviac uchádzačov o zamestnanie sú uchádzači s nižším stredným odborným vzdelaním vo veku 20 až 24 rokov. Počet právnických osôb neustále rástol. Najvyššia miera nezamestnanosti bola zaznamenaná v roku 2004, kedy Slovenská republika vstúpila do Európskej únie. Na spracovanie boli potrebné informácie z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany a štatistiky z databázy regionálnej štatistiky.
Kľúčové slová:nezamestnanosť, miera nezamestnanosti, trh práce, aktívna politika trhu práce

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene