Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Maroš Valach, PhD.
Identifikačné číslo: 1223
Univerzitný e-mail: maros.valach [at] uniag.sk
 
odborný asistent CSc./PhD. - Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Vedúci pracoviska - Katedra verejnej správy (FEŠRR)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Projekty     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Vzdelávanie zamestnancov miestnej samosprávy v okrese Prešov
Autor: Ing. Natália Džačovská
Pracovisko: Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Vedúci práce: Ing. Maroš Valach, PhD.
Oponent:doc. Ing. Viera Petrášová, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Vzdelávanie zamestnancov miestnej samosprávy v okrese Prešov
Abstrakt:Problematika, ktorou sa zaoberá bakalárska práca je vzdelávanie zamestnancov samosprávy v okrese Prešov. Práca pozostáva z dvoch častí. Prvá časť je teoretická. Táto časť práce je zameraná na teoretické vymedzenie vzdelávania zamestnancov samosprávy ako aj vysvetlenie pojmov súvisiacich s verejnou správou, s jej podstatou, samosprávou ako súčasť verejnej správy, jej základné princípy, obec a jej kompetencie, vzdelávanie zamestnancov a celoživotné vzdelávanie z pohľadu rôznych autorov. Druhá, praktická časť, je postavená na dotazníkovom prieskume, ktorý bol realizovaný v obciach okresu Prešov. Cieľom pre spracovanie bakalárskej práce, bolo analyzovať a zhodnotiť vzdelávanie zamestnancov samosprávy v obciach okresu Prešov. Prostredníctvom elektronického dotazníkového prieskumu sme oslovili všetkých 91 obcí okresu Prešov. Na základe navrátených dotazníkov, ktorých bolo 19 sme odpovede spracovali do tabuľkovej a grafickej podoby a uskutočnili ich komparáciu vrámci jednotlivých veľkostných kategórií.
Kľúčové slová:obec, samospráva, vzdelávanie zamestnancov, verejná správa

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene