Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Maroš Valach, PhD.
Identification number: 1223
University e-mail: maros.valach [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Department of Public Administration (FESRD)
Chief official - Department of Public Administration (FESRD)

Contacts     Graduate     Lesson     Projects     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:The provision of local public services by municipalities in the district Nitra
Written by (author): Ing. Zuzana Lovásová
Department: Department of Public Administration (FESRD)
Thesis supervisor: Ing. Maroš Valach, PhD.
Opponent:Ing. Denisa Hanáčková, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Zabezpečovanie miestnych verejných služieb obcami v okrese Nitra
Summary:Verejné služby zohrávajú v každodennom živote obce a jej obyvateľov veľký význam, ovplyvňujú ho a správne a efektívne zabezpečovanie verejných služieb je dôležitý predpoklad, ktorý vedie k spokojnosti občanov. Hlavným zámerom bakalárskej práce je zhodnotenie zabezpečovania verejných služieb vo vybraných obciach v okrese Nitra a tiež poskytnúť prehľad o tom, koľko finančných prostriedkov obce vynakladajú zo svojich rozpočtov na poskytovanie týchto služieb. Bakalárska práca je rozdelená do dvoch častí. V prvej teoretickej časti definujeme jednotlivé pojmy ako samospráva, obec a jej kompetencie, pojem služba a miestna verejná služba, zabezpečovanie a financovanie miestnych verejných služieb s využitím a preštudovaním si dostupnej odbornej domácej a zahraničnej literatúry. Pozreli sme sa na to, ako autori chápu danú problematiku a ako definujú tieto pojmy. V druhej, praktickej časti, bakalárskej práce sme sa zamerali na základnú charakteristiku obcí, na popísanie jednotlivých služieb, ktoré obce poskytujú svojim obyvateľom, na finančné prostriedky slúžiace na zabezpečenie týchto služieb, a následne na komparáciu obcí na základe poskytovania miestnych verejných služieb.
Key words:miestna samospráva, obec, kompetencie obce, služba, miestna verejná služba, zabezpečovanie a financovanie miestnych verejných služieb

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited