Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Maroš Valach, PhD.
Identifikačné číslo: 1223
Univerzitný e-mail: maros.valach [at] uniag.sk
 
odborný asistent CSc./PhD. - Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Vedúci pracoviska - Katedra verejnej správy (FEŠRR)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Projekty     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Zabezpečovanie miestnych verejných služieb obcami v okrese Nitra
Autor: Ing. Zuzana Lovásová
Pracovisko: Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Vedúci práce: Ing. Maroš Valach, PhD.
Oponent:Ing. Denisa Hanáčková, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Zabezpečovanie miestnych verejných služieb obcami v okrese Nitra
Abstrakt:Verejné služby zohrávajú v každodennom živote obce a jej obyvateľov veľký význam, ovplyvňujú ho a správne a efektívne zabezpečovanie verejných služieb je dôležitý predpoklad, ktorý vedie k spokojnosti občanov. Hlavným zámerom bakalárskej práce je zhodnotenie zabezpečovania verejných služieb vo vybraných obciach v okrese Nitra a tiež poskytnúť prehľad o tom, koľko finančných prostriedkov obce vynakladajú zo svojich rozpočtov na poskytovanie týchto služieb. Bakalárska práca je rozdelená do dvoch častí. V prvej teoretickej časti definujeme jednotlivé pojmy ako samospráva, obec a jej kompetencie, pojem služba a miestna verejná služba, zabezpečovanie a financovanie miestnych verejných služieb s využitím a preštudovaním si dostupnej odbornej domácej a zahraničnej literatúry. Pozreli sme sa na to, ako autori chápu danú problematiku a ako definujú tieto pojmy. V druhej, praktickej časti, bakalárskej práce sme sa zamerali na základnú charakteristiku obcí, na popísanie jednotlivých služieb, ktoré obce poskytujú svojim obyvateľom, na finančné prostriedky slúžiace na zabezpečenie týchto služieb, a následne na komparáciu obcí na základe poskytovania miestnych verejných služieb.
Kľúčové slová:miestna samospráva, obec, kompetencie obce, služba, miestna verejná služba, zabezpečovanie a financovanie miestnych verejných služieb

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene