Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Maroš Valach, PhD.
Identifikačné číslo: 1223
Univerzitný e-mail: maros.valach [at] uniag.sk
 
odborný asistent CSc./PhD. - Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Vedúci pracoviska - Katedra verejnej správy (FEŠRR)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Projekty     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Možnosti rozvoja ekonomickej základne mesta Partizánske
Autor: Ing. Simona Kotianová
Pracovisko: Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Vedúci práce: Ing. Maroš Valach, PhD.
Oponent:Ing. Michal Cifranič, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Možnosti rozvoja ekonomickej základne mesta Partizánske
Abstrakt:Bakalárska práca sa zaoberá problematikou možnosti rozvoja ekonomickej základne mesta Partizánske. Práca pozostáva z teoretickej časti, ktorá je venovaná definovaniu pojmov ekonomický rozvoj, regionálny rozvoj a možnosti jeho merania, miestny ekonomický rozvoj a jeho aktéri a rozvojové faktory obce. Vo výsledkovej časti sa pozornosť sústreďuje na všeobecnú charakteristiku mesta, ktorá zahŕňa analýzu prírodných podmienok, analýzu obyvateľstva a analýzu technickej a sociálnej infraštruktúry mesta. Tak isto sa v tejto časti rozoberá ekonomická základňa mesta Partizánske, kde je posudzovaný trh práce a podniky podľa právnej formy. Výsledková časť je zameraná aj na najväčších zamestnávateľov v meste, rozdelenie podnikov do sektorov. Záver práce sa zaoberá samosprávou a jej dosahu na ekonomickú základňu v meste. V tejto časti je vypracovaná SWOT analýza, ktorá zahŕňa silné a slabé stránky, ako aj príležitosti a ohrozenia, ktoré vplývajú na mesto.
Kľúčové slová:ekonomický rozvoj, rozvojové faktory, možnosti rozvoja, ekonomická základňa

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene