Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Maroš Valach, PhD.
Identification number: 1223
University e-mail: maros.valach [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Department of Public Administration (FESRD)
Chief official - Department of Public Administration (FESRD)

Contacts     Graduate     Lesson     Projects     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:The emergence and causes of unemployment in district Trnava
Written by (author): Ing. Petra Horváthová
Department: Department of Public Administration (FESRD)
Thesis supervisor: Ing. Maroš Valach, PhD.
Opponent:Ing. Denisa Hanáčková, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vznik a príčiny nezamestnanosti v okrese Trnava
Summary:Nezamestnanosť je nezanedbateľným problémom v súčasnosti. Vo veľkej miere súvisí s trhovou ekonomikou. Tomuto problému je potrebné venovať nemalú pozornosť v súvislosti s jej negatívnymi dopadmi. Pre spoločnosť má sociálne aj ekonomické dopady. Cieľom bakalárskej práce je zhodnotiť vývoj nezamestnanosti okresu Trnava v období rokov 2004 -- 2013 a zistiť jej príčiny. Prvá časť práce vysvetľuje základné pojmy súvisiace s problematikou nezamestnanosti. Praktická časť je zameraná na charakteristiku okresu Trnava z demografického a geografického hľadiska. Súčasťou praktickej časti je analýza nezamestnanosti z hľadiska veku, pohlavia, dĺžky evidovanej nezamestnanosti a dosiahnutého stupňa vzdelania. Záverečnou časťou praktickej časti je dotazníkový prieskum, na ktorý odpovedali samotní nezamestnaní sledovaného okresu. Na základe zistených výsledkov je možné tvrdiť, že nezamestnanosť sa od roku 2004 do 2007 znižovala. Z roku 2007 na rok 2008 sa mierne zvýšila a o rok neskôr prišlo k prudkému nárastu nezamestnanosti. Jednou z hlavných príčin tohto nárastu je hospodárska kríza, ktorej dôsledky zasahujú až do súčasnosti. Dotazníkový prieskum ukázal, že najviac nezamestnaných tvoria ľudia so stredoškolským vzdelaním s maturitou, ktorí si hľadajú zamestnanie menej ako pol roka.
Key words:nezamestnanosť, miera nezamestnanosti, uchádzač o zamestnanie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited