Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Maroš Valach, PhD.
Identifikačné číslo: 1223
Univerzitný e-mail: maros.valach [at] uniag.sk
 
odborný asistent CSc./PhD. - Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Vedúci pracoviska - Katedra verejnej správy (FEŠRR)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Projekty     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Vznik a príčiny nezamestnanosti v okrese Trnava
Autor: Ing. Petra Horváthová
Pracovisko: Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Vedúci práce: Ing. Maroš Valach, PhD.
Oponent:Ing. Denisa Hanáčková, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Vznik a príčiny nezamestnanosti v okrese Trnava
Abstrakt:Nezamestnanosť je nezanedbateľným problémom v súčasnosti. Vo veľkej miere súvisí s trhovou ekonomikou. Tomuto problému je potrebné venovať nemalú pozornosť v súvislosti s jej negatívnymi dopadmi. Pre spoločnosť má sociálne aj ekonomické dopady. Cieľom bakalárskej práce je zhodnotiť vývoj nezamestnanosti okresu Trnava v období rokov 2004 -- 2013 a zistiť jej príčiny. Prvá časť práce vysvetľuje základné pojmy súvisiace s problematikou nezamestnanosti. Praktická časť je zameraná na charakteristiku okresu Trnava z demografického a geografického hľadiska. Súčasťou praktickej časti je analýza nezamestnanosti z hľadiska veku, pohlavia, dĺžky evidovanej nezamestnanosti a dosiahnutého stupňa vzdelania. Záverečnou časťou praktickej časti je dotazníkový prieskum, na ktorý odpovedali samotní nezamestnaní sledovaného okresu. Na základe zistených výsledkov je možné tvrdiť, že nezamestnanosť sa od roku 2004 do 2007 znižovala. Z roku 2007 na rok 2008 sa mierne zvýšila a o rok neskôr prišlo k prudkému nárastu nezamestnanosti. Jednou z hlavných príčin tohto nárastu je hospodárska kríza, ktorej dôsledky zasahujú až do súčasnosti. Dotazníkový prieskum ukázal, že najviac nezamestnaných tvoria ľudia so stredoškolským vzdelaním s maturitou, ktorí si hľadajú zamestnanie menej ako pol roka.
Kľúčové slová:nezamestnanosť, miera nezamestnanosti, uchádzač o zamestnanie

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene