Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Maroš Valach, PhD.
Identifikačné číslo: 1223
Univerzitný e-mail: maros.valach [at] uniag.sk
 
odborný asistent CSc./PhD. - Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Vedúci pracoviska - Katedra verejnej správy (FEŠRR)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Projekty     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Vzdelávanie zamestnancov miestnej samosprávy v meste Prievidza
Autor: Ing. Zuzana Čičmancová
Pracovisko: Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Vedúci práce: Ing. Maroš Valach, PhD.
Oponent:doc. Ing. Viera Petrášová, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Vzdelávanie zamestnancov miestnej samosprávy v meste Prievidza
Abstrakt:Témou bakalárskej práce je analýza vzdelávania zamestnancov v miestnej samospráve mesta Prievidza. Hlavným cieľom je zhodnotiť možnosti a úroveň ďalšieho vzdelávania zamestnancov MsÚ. Záverečná práca je rozdelená na štyri časti. Prvá časť práce obsahuje teoretické poznatky, týkajúce sa riešenej problematiky, vyjadrené názormi rôznych autorov, či už domácich alebo zahraničných. V druhej časti sú uvedené hlavné a čiastkové ciele, ktorými sa práca zaoberá. Tretia časť obsahuje metodiku práce, čiže postupy získavania a spracovania údajov. Posledná štvrtá časť predstavuje praktickú analýzu vzdelávania zamestnancov samosprávy v meste Prievidza. Obsahuje charakteristiku mesta Prievidza, miestnej samosprávy a štruktúry jej zamestnancov, výsledky dotazníkového prieskumu, ich zhodnotenie a návrhy. Stanovené ciele boli splnené, v závere práce sú tieto zistenia uvedené, spolu s návrhmi na riešenie zistených nedostatkov, ktorými sme chceli poukázať na možné zvýšenie úrovne vzdelávania zamestnancov, ale aj samosprávy.
Kľúčové slová:zamestnanec, vzdelávanie, samospráva, respondent

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene