Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Maroš Valach, PhD.
Identifikačné číslo: 1223
Univerzitný e-mail: maros.valach [at] uniag.sk
 
odborný asistent CSc./PhD. - Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Vedúci pracoviska - Katedra verejnej správy (FEŠRR)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Projekty     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Vznik a príčiny nezamestnanosti v okrese Nové Zámky
Autor: Ing. Tomáš Slovák
Pracovisko: Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Vedúci práce: Ing. Maroš Valach, PhD.
Oponent:Ing. Monika Gubáňová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Vznik a príčiny nezamestnanosti v okrese Nové Zámky
Abstrakt:Cieľom bakalárskej práce bolo charakterizovať vznik a príčiny nezamestnanosti v okrese Nové Zámky na základe vybraných sociálno-ekonomických indikátorov. Cieľom bolo tiež zistenie vývoja nezamestnanosti v sledovanom období. Práca je rozdelená do štyroch kapitol. Prvá kapitola je zameraná na vymedzenie základných pojmov týkajúcich sa problematiky zamestnanosti, nezamestnanosti, druhov nezamestnanosti, trhu práce a opatrení štátu. V druhej kapitole sa vytýčil hlavný a čiastkové ciele záverečnej práce. Tretia kapitola obsahuje metodiku práce použitú pri vypracovaní bakalárskej prace. Štvrtá kapitola je zameraná na charakteristiku okresu podľa rôznych faktorov, charakteristiku ekonomickej základne okresu, vývoja nezamestnanosti za obdobie rokov 2004 až 2013, charakteristiku opatrení aktívnej politiky trhu práce a na návrhy opatrení týkajúce sa zvyšovania zamestnanosti.
Kľúčové slová:nezamestnanosť, trh práce, zamestnanosť, miera nezamestnanosti, pracovné miesto

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene