Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Maroš Valach, PhD.
Identification number: 1223
University e-mail: maros.valach [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Department of Public Administration (FESRD)
Chief official - Department of Public Administration (FESRD)

Contacts     Graduate     Lesson     Projects     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Provision of local public services by municipalities in selected district.
Written by (author): Bc. Katarína Rýpalová
Department: Department of Public Administration (FESRD)
Thesis supervisor: Ing. Maroš Valach, PhD.
Opponent:Ing. Martin Mariš, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Zabezpečovanie miestnych verejných služieb obcami vo vybranom okrese
Summary:Cieľom bakalárskej práce je analyzovať a zhodnotiť zabezpečovanie miestnych verejných služieb v obciach Dlhé Pole a Stráňavy v Žilinskom okrese. Miestne verejné služby poskytované občanom sú dôležitým nástrojom komunálnej politiky obcí, ako základných zložiek územnej samosprávy v podmienkach Slovenskej republiky. Obce zabezpečujú miestne služby prostredníctvom vlastných finančných prostriedok z rozpočtu obce a tiež prostredníctvom financovania z externých zdrojov. Bakalárska práca pozostáva zo štyroch kapitol. Práva kapitola práce charakterizuje základné pojmy súvisiace so zabezpečovaním a poskytovaním miestnych verejných služieb obcami vo vybranom okrese. Druhá kapitola je zameraná na cieľ práce, ktorým je hodnotenie zabezpečovania miestnych verejných služieb obcami vo vybranom okrese a porovnania jednotlivých obcí. Tretia kapitola práce skúma postup práce, metódy a zdroje údajov, ktoré sme použili v bakalárskej práci. V poslednej kapitole je zahrnutá charakteristika konkrétnych obcí, spoločné znaky, rozdiely a porovnávanie zabezpečovania ich jednotlivých miestnych verejných služieb vo vybranom okrese.
Key words:miestne verejné služby, komunálne služby, obce

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited