Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Maroš Valach, PhD.
Identifikačné číslo: 1223
Univerzitný e-mail: maros.valach [at] uniag.sk
 
odborný asistent CSc./PhD. - Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Vedúci pracoviska - Katedra verejnej správy (FEŠRR)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Projekty     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Zabezpečovanie miestnych verejných služieb obcami vo vybranom okrese
Autor: Bc. Katarína Rýpalová
Pracovisko: Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Vedúci práce: Ing. Maroš Valach, PhD.
Oponent:Ing. Martin Mariš, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Zabezpečovanie miestnych verejných služieb obcami vo vybranom okrese
Abstrakt:Cieľom bakalárskej práce je analyzovať a zhodnotiť zabezpečovanie miestnych verejných služieb v obciach Dlhé Pole a Stráňavy v Žilinskom okrese. Miestne verejné služby poskytované občanom sú dôležitým nástrojom komunálnej politiky obcí, ako základných zložiek územnej samosprávy v podmienkach Slovenskej republiky. Obce zabezpečujú miestne služby prostredníctvom vlastných finančných prostriedok z rozpočtu obce a tiež prostredníctvom financovania z externých zdrojov. Bakalárska práca pozostáva zo štyroch kapitol. Práva kapitola práce charakterizuje základné pojmy súvisiace so zabezpečovaním a poskytovaním miestnych verejných služieb obcami vo vybranom okrese. Druhá kapitola je zameraná na cieľ práce, ktorým je hodnotenie zabezpečovania miestnych verejných služieb obcami vo vybranom okrese a porovnania jednotlivých obcí. Tretia kapitola práce skúma postup práce, metódy a zdroje údajov, ktoré sme použili v bakalárskej práci. V poslednej kapitole je zahrnutá charakteristika konkrétnych obcí, spoločné znaky, rozdiely a porovnávanie zabezpečovania ich jednotlivých miestnych verejných služieb vo vybranom okrese.
Kľúčové slová:miestne verejné služby, komunálne služby, obce

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene