Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Maroš Valach, PhD.
Identification number: 1223
University e-mail: maros.valach [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Department of Public Administration (FESRD)
Chief official - Department of Public Administration (FESRD)

Contacts     Graduate     Lesson     Projects     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Providing local public services in the villages of the district of Nové Mesto nad Váhom
Written by (author): Ing. Gabriela Blaščáková
Department: Department of Public Administration (FESRD)
Thesis supervisor: Ing. Maroš Valach, PhD.
Opponent:Ing. Denisa Hanáčková, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Zabezpečovanie miestnych verejných služieb obcami v okrese Nové Mesto nad Váhom
Summary:Bakalárska práca je zameraná na problematiku zabezpečovania verejných služieb obcami v okrese Nové Mesto nad Váhom. Obec ako samospráva má podľa zákona za úlohu zabezpečovať verejné služby pre uspokojenie potrieb svojich občanov. Práca obsahuje dve časti. Teoretická časť je zameraná na definovanie základných pojmov, ako sú samospráva a verejné služby, a praktická časť zahŕňa všeobecnú charakteristiku územia a prieskum o systéme a spôsobe poskytovania verejných služieb v skúmaných obciach v Novomestskom okrese. Cieľom práce je poukázať na zabezpečenie konkrétnych komunálnych služieb, formy poskytovania týchto služieb a porovnať výšku výdavkov na vybrané služby z rozpočtu jednotlivých obcí. Obec má za úlohu hospodáriť s poskytnutými finančnými prostriedkami tak, aby bola zabezpečená dostatočná kvalita komunálnych služieb. Zodpovednosť za blahobyt a spokojnosť občanov je prvoradá.
Key words:Samospráva, Služby, Verejné služby, Formy poskytovania verejných služieb, Obec

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited