Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Maroš Valach, PhD.
Identifikačné číslo: 1223
Univerzitný e-mail: maros.valach [at] uniag.sk
 
odborný asistent CSc./PhD. - Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Vedúci pracoviska - Katedra verejnej správy (FEŠRR)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Projekty     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Zabezpečovanie miestnych verejných služieb obcami v okrese Nové Mesto nad Váhom
Autor: Ing. Gabriela Blaščáková
Pracovisko: Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Vedúci práce: Ing. Maroš Valach, PhD.
Oponent:Ing. Denisa Hanáčková, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Zabezpečovanie miestnych verejných služieb obcami v okrese Nové Mesto nad Váhom
Abstrakt:Bakalárska práca je zameraná na problematiku zabezpečovania verejných služieb obcami v okrese Nové Mesto nad Váhom. Obec ako samospráva má podľa zákona za úlohu zabezpečovať verejné služby pre uspokojenie potrieb svojich občanov. Práca obsahuje dve časti. Teoretická časť je zameraná na definovanie základných pojmov, ako sú samospráva a verejné služby, a praktická časť zahŕňa všeobecnú charakteristiku územia a prieskum o systéme a spôsobe poskytovania verejných služieb v skúmaných obciach v Novomestskom okrese. Cieľom práce je poukázať na zabezpečenie konkrétnych komunálnych služieb, formy poskytovania týchto služieb a porovnať výšku výdavkov na vybrané služby z rozpočtu jednotlivých obcí. Obec má za úlohu hospodáriť s poskytnutými finančnými prostriedkami tak, aby bola zabezpečená dostatočná kvalita komunálnych služieb. Zodpovednosť za blahobyt a spokojnosť občanov je prvoradá.
Kľúčové slová:Samospráva, Služby, Verejné služby, Formy poskytovania verejných služieb, Obec

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene