Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Maroš Valach, PhD.
Identifikačné číslo: 1223
Univerzitný e-mail: maros.valach [at] uniag.sk
 
odborný asistent CSc./PhD. - Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Vedúci pracoviska - Katedra verejnej správy (FEŠRR)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Projekty     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Participácia občanov na veciach verejných v meste Prešov
Autor: Bc. Patrik Jurčišin
Pracovisko: Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Vedúci práce: Ing. Maroš Valach, PhD.
Oponent:Ing. Monika Gubáňová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Participácia občanov na veciach verejných v meste Prešov
Abstrakt:Výkon verejnej správy je podmienený záujmom verejnosti a práve preto, by verejnosť mala rozhodovať o dianí, formovaní a usmerňovaní vývoja verejnej správy. Aj preto téma participácie občanov na veciach verejných je témou stále aktuálnou. Občania majú moc, robiť verejné rozhodnutia či už prostredníctvom volieb, alebo aktívnym zapojením sa do diania v obci, meste. Participácia je prostriedok nato, aby Občianske združenia a Neziskové organizácie v meste Prešov, dosiahli zámer svojho združovania. Mesto Prešov aktívne spolupracuje na rôznych úrovniach s rôznymi organizáciami či združeniami, a práve túto spoluprácu sme v tejto práci overili a vyhodnotili na základe dotazníka. Výsledky dotazníka, ktorý sme spracovali, vyjadrujú vzájomné názory na úroveň spolupráce a hodnotenie vzťahov medzi mestom a záujmovými skupinami. Výsledkom celej práce, je množstvo informácií a skutočností z oblasti participácie, na ktoré sme hľadali riešenia. Konfrontáciou boli výsledky porovnávané a na ich základe sme dospeli k záveru, že úroveň participácie a spolupráce v meste je veľmi dobrá, až na niekoľko problémov, ktoré pociťujú hlavne zástupcovia združení. Vybranou témou sme chceli overiť, či osobná skúsenosť s participáciou a spoluprácou organizácií tretieho sektora s mestom, má stále dobrú úroveň a predpoklad pre ďalší pozitívny vývoj.
Kľúčové slová:združovanie,, tretí sektor., verejná správa,, participácia,, Neziskové organizácie,

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene