Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Maroš Valach, PhD.
Identification number: 1223
University e-mail: maros.valach [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Department of Public Administration (FESRD)
Chief official - Department of Public Administration (FESRD)

Contacts     Graduate     Lesson     Projects     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Opportunities for development the economic base of the town Liptovsky Hradok
Written by (author): Ing. Lukáš Žiška
Department: Department of Public Administration (FESRD)
Thesis supervisor: Ing. Maroš Valach, PhD.
Opponent:Ing. Michal Cifranič, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Možnosti rozvoja ekonomickej základne mesta Liptovský Hrádok
Summary:Predložená bakalárska práca sa zaoberá zhodnotením ekonomickej základne mesta Liptovský Hrádok. Hlavným cieľom je analýza súčasného stavu ekonomickej štruktúry mesta, infraštruktúrnej vybavenosti mesta v kontexte na rozvojové príležitosti pre podnikateľskú sféru a uspokojovania potrieb miestneho i denne prítomného obyvateľstva, ale aj identifikácia možností pre ďalší rozvoj ekonomickej základne. Bakalárska práca je rozdelená do štyroch hlavných častí. V prvej časti sú uvádzané stanoviská domácich, ale aj zahraničných autorov. Druhú a tretiu časť tvorí cieľ a metodika písania bakalárskej práce. V štvrtej časti sú zanalyzované výsledky vlastnej práce, zahŕňajúce demografickú, ekonomickú a sociálnu štruktúru mesta, ako aj vyhodnotenia strategických zámerov mesta Liptovský Hrádok. V závere práce sme zhrnuli dostupné informácie a navrhli niekoľko alternatív pre skvalitnenie života obyvateľov mesta.
Key words:ekonomický rozvoj, ekonomická základňa, podnik, nezamestnanosť, obyvateľstvo

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited