Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Maroš Valach, PhD.
Identifikační číslo: 1223
Univerzitní e-mail: maros.valach [at] uniag.sk
 
odborný asistent CSc./PhD. - Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Vedoucí pracoviště - Katedra verejnej správy (FEŠRR)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Projekty     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Možnosti rozvoja ekonomickej základne mesta Liptovský Hrádok
Autor: Ing. Lukáš Žiška
Pracoviště: Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Vedoucí práce: Ing. Maroš Valach, PhD.
Oponent:Ing. Michal Cifranič, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Možnosti rozvoja ekonomickej základne mesta Liptovský Hrádok
Abstrakt:Predložená bakalárska práca sa zaoberá zhodnotením ekonomickej základne mesta Liptovský Hrádok. Hlavným cieľom je analýza súčasného stavu ekonomickej štruktúry mesta, infraštruktúrnej vybavenosti mesta v kontexte na rozvojové príležitosti pre podnikateľskú sféru a uspokojovania potrieb miestneho i denne prítomného obyvateľstva, ale aj identifikácia možností pre ďalší rozvoj ekonomickej základne. Bakalárska práca je rozdelená do štyroch hlavných častí. V prvej časti sú uvádzané stanoviská domácich, ale aj zahraničných autorov. Druhú a tretiu časť tvorí cieľ a metodika písania bakalárskej práce. V štvrtej časti sú zanalyzované výsledky vlastnej práce, zahŕňajúce demografickú, ekonomickú a sociálnu štruktúru mesta, ako aj vyhodnotenia strategických zámerov mesta Liptovský Hrádok. V závere práce sme zhrnuli dostupné informácie a navrhli niekoľko alternatív pre skvalitnenie života obyvateľov mesta.
Klíčová slova:ekonomický rozvoj, ekonomická základňa, podnik, nezamestnanosť, obyvateľstvo

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně