Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Maroš Valach, PhD.
Identifikačné číslo: 1223
Univerzitný e-mail: maros.valach [at] uniag.sk
 
odborný asistent CSc./PhD. - Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Vedúci pracoviska - Katedra verejnej správy (FEŠRR)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Projekty     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Možnosti rozvoja ekonomickej základne mesta Liptovský Hrádok
Autor: Ing. Lukáš Žiška
Pracovisko: Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Vedúci práce: Ing. Maroš Valach, PhD.
Oponent:Ing. Michal Cifranič, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Možnosti rozvoja ekonomickej základne mesta Liptovský Hrádok
Abstrakt:Predložená bakalárska práca sa zaoberá zhodnotením ekonomickej základne mesta Liptovský Hrádok. Hlavným cieľom je analýza súčasného stavu ekonomickej štruktúry mesta, infraštruktúrnej vybavenosti mesta v kontexte na rozvojové príležitosti pre podnikateľskú sféru a uspokojovania potrieb miestneho i denne prítomného obyvateľstva, ale aj identifikácia možností pre ďalší rozvoj ekonomickej základne. Bakalárska práca je rozdelená do štyroch hlavných častí. V prvej časti sú uvádzané stanoviská domácich, ale aj zahraničných autorov. Druhú a tretiu časť tvorí cieľ a metodika písania bakalárskej práce. V štvrtej časti sú zanalyzované výsledky vlastnej práce, zahŕňajúce demografickú, ekonomickú a sociálnu štruktúru mesta, ako aj vyhodnotenia strategických zámerov mesta Liptovský Hrádok. V závere práce sme zhrnuli dostupné informácie a navrhli niekoľko alternatív pre skvalitnenie života obyvateľov mesta.
Kľúčové slová:ekonomický rozvoj, ekonomická základňa, podnik, nezamestnanosť, obyvateľstvo

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene