Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Maroš Valach, PhD.
Identifikační číslo: 1223
Univerzitní e-mail: maros.valach [at] uniag.sk
 
odborný asistent CSc./PhD. - Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Vedoucí pracoviště - Katedra verejnej správy (FEŠRR)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Projekty     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Zhodnotenie a komparácia rozvojových faktorov miest Nitra a Banská Bystrica
Autor: Ing. Linda Adamiková
Pracoviště: Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Vedoucí práce: Ing. Maroš Valach, PhD.
Oponent:Ing. Jozef Benca
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Zhodnotenie a komparácia rozvojových faktorov miest Nitra a Banská Bystrica
Abstrakt:Cieľom bakalárskej práce bolo zhodnotiť a porovnať rozvojové faktory miest Nitra a Banská Bystrica a na základe poznatkov poskytnúť riešenia a návrhy, ktoré by mohli byť prospešné pri rozvoji oboch miest. Analyzovali sme tieto faktory -- prírodné zdroje, obyvateľstvo, ekonomické činnosti, infraštruktúru a zhodnotili sme hospodárenie mesta. Práca je rozdelená do viacerých častí. V prvej časti sme sa zaoberali definovaním základných pojmov ako je ekonomický rozvoj regiónu a prvky endogénneho a exogénneho rozvojového potenciálu. V ďalších častiach sme si vytýčili hlavný cieľ a metodické postupy riešenej problematiky. V praktickej časti sme sa zamerali na konkrétne mestá. V úvode sme stručne charakterizovali tieto mestá a taktiež ich históriu. Podrobnejšie sme sa zaoberali ich endogénnymi a exogénnymi rozvojovými faktormi. Výsledky práce poukazujú na skutočnosť, že počet obyvateľov v oboch mestách od roku 2009 mal klesajúci charakter. V rámci vzdelávania je v oboch mestách najnižší počet ľudí s vysokoškolským doktorandským vzdelaním. Z hľadiska sociálnej infraštruktúry sú obe mestá na dobrej úrovni, pretože sa tam nachádzajú viaceré vzdelávanie inštitúcie, nemocničné a špecializované zariadenia. Technická infraštruktúra je v Banskej Bystrici na lepšej úrovni, pretože sa tam okrem MHD nachádza aj trolejbusová doprava. Obe mestá sú z kultúrneho hľadiska veľmi významné.
Klíčová slova:ekonomický rozvoj regiónu, prírodné zdroje, infraštruktúra, exogénne rozvojové faktory, endogénne rozvojové faktory, obyvateľstvo, ekonomické činnosti

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně