Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Maroš Valach, PhD.
Identifikačné číslo: 1223
Univerzitný e-mail: maros.valach [at] uniag.sk
 
odborný asistent CSc./PhD. - Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Vedúci pracoviska - Katedra verejnej správy (FEŠRR)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Projekty     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Zhodnotenie a komparácia rozvojových faktorov miest Nitra a Banská Bystrica
Autor: Ing. Linda Adamiková
Pracovisko: Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Vedúci práce: Ing. Maroš Valach, PhD.
Oponent:Ing. Jozef Benca
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Zhodnotenie a komparácia rozvojových faktorov miest Nitra a Banská Bystrica
Abstrakt:Cieľom bakalárskej práce bolo zhodnotiť a porovnať rozvojové faktory miest Nitra a Banská Bystrica a na základe poznatkov poskytnúť riešenia a návrhy, ktoré by mohli byť prospešné pri rozvoji oboch miest. Analyzovali sme tieto faktory -- prírodné zdroje, obyvateľstvo, ekonomické činnosti, infraštruktúru a zhodnotili sme hospodárenie mesta. Práca je rozdelená do viacerých častí. V prvej časti sme sa zaoberali definovaním základných pojmov ako je ekonomický rozvoj regiónu a prvky endogénneho a exogénneho rozvojového potenciálu. V ďalších častiach sme si vytýčili hlavný cieľ a metodické postupy riešenej problematiky. V praktickej časti sme sa zamerali na konkrétne mestá. V úvode sme stručne charakterizovali tieto mestá a taktiež ich históriu. Podrobnejšie sme sa zaoberali ich endogénnymi a exogénnymi rozvojovými faktormi. Výsledky práce poukazujú na skutočnosť, že počet obyvateľov v oboch mestách od roku 2009 mal klesajúci charakter. V rámci vzdelávania je v oboch mestách najnižší počet ľudí s vysokoškolským doktorandským vzdelaním. Z hľadiska sociálnej infraštruktúry sú obe mestá na dobrej úrovni, pretože sa tam nachádzajú viaceré vzdelávanie inštitúcie, nemocničné a špecializované zariadenia. Technická infraštruktúra je v Banskej Bystrici na lepšej úrovni, pretože sa tam okrem MHD nachádza aj trolejbusová doprava. Obe mestá sú z kultúrneho hľadiska veľmi významné.
Kľúčové slová:ekonomický rozvoj regiónu, prírodné zdroje, infraštruktúra, exogénne rozvojové faktory, endogénne rozvojové faktory, obyvateľstvo, ekonomické činnosti

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene