Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Maroš Valach, PhD.
Identifikačné číslo: 1223
Univerzitný e-mail: maros.valach [at] uniag.sk
 
odborný asistent CSc./PhD. - Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Vedúci pracoviska - Katedra verejnej správy (FEŠRR)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Projekty     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Vplyv lokalizačných faktorov na alokáciu podnikateľských subjektov potravinárskeho priemyslu
Autor: Ing. Kristína Bédiová
Pracovisko: Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Vedúci práce: Ing. Maroš Valach, PhD.
Oponent:Ing. Denisa Hanáčková, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Vplyv lokalizačných faktorov na alokáciu podnikateľských subjektov potravinárskeho priemyslu
Abstrakt:Cieľom bakalárskej práce sú lokalizačné faktory (ich vplyv a význam), ktoré ovplyvnili lokalizáciu vybraných podnikateľských subjektov potravinárskeho priemyslu, podnikajúcich v blízkosti Nitry a Trnavy. Za účelom dosiahnutia tohto cieľa sme stanovili čiastkové ciele: charakteristika potravinárskeho priemyslu, charakteristika vybraných podnikov potravinárskeho priemyslu, identifikácia lokalizačných faktorov vybraných podnikov, zhodnotenie vplyvu lokalizačných faktorov. Pre identifikáciu lokalizačných faktorov sme použili dotazník (Dôležitosť lokalizačných faktorov pre alokáciu podnikov). V šiestich kategóriách: práca, trh, pôda a suroviny, infraštruktúrna vybavenosť, životné prostredie, právne a socio-ekonomické podmienky, sú zoradené konkrétne faktory. Podnikateľské subjekty tieto faktory ohodnotili bodmi dôležitosti (od 0 žiadny význam po 4 rozhodujúci význam). Z dotazníka sme zistili lokalizačné faktory, ktoré boli ohodnotené bodmi 3 a 4. Tieto faktory majú veľký a rozhodujúci význam: flexibilita pracovnej sily, blízkosť dodávateľov a odberateľov, intenzita konkurencie a veľkosť miestneho trhu, kvalita vody a rozvinutosť a nákladovosť cestnej dopravy. Faktory, ktoré pre podniky majú malý alebo žiadny význam sú: ponuka pracovnej sily so zmenenou pracovnou schopnosťou, nedostatok iných pracovných príležitostí, rozvinutosť a nákladovosť leteckej dopravy.
Kľúčové slová:podnikateľský subjekt, lokalizácia, lokalizačný faktor

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene