Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Maroš Valach, PhD.
Identifikační číslo: 1223
Univerzitní e-mail: maros.valach [at] uniag.sk
 
odborný asistent CSc./PhD. - Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Vedoucí pracoviště - Katedra verejnej správy (FEŠRR)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Projekty     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Vznik a príčiny nezamestnanosti v okrese Stropkov
Autor: Ing. Lenka Burcáková
Pracoviště: Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Vedoucí práce: Ing. Maroš Valach, PhD.
Oponent:Ing. Marián Kováčik, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Vznik a príčiny nezamestnanosti v okrese Stropkov
Abstrakt:Predmetom bakalárskej práce, ktorá nesie názov "Vznik a príčiny nezamestnanosti v okrese Stropkov" je analyzovanie nezamestnanosti na úrovni tohto okresu. Každá vyspelá spoločnosť sa snaží o dosiahnutie blahobytu, čo sa stáva v zmiešanej ekonomike problémom v dôsledku nesúladu medzi ponukou práce a dopytom práci. Cieľom tejto záverečnej práce je zistenie, čo je príčinou vzniku nezamestnanosti a aké sú jej dôsledky pre obyvateľstvo, žijúce v okrese Stropkov. Teoretíckú časť tvorí vymedzenie kľúčových pojmov súvisiacich s týmto sociálnym a ekonomickým javom. Druhú časť záverečnej práce tvorí vlastná práca, v ktorej sú charakterizované hlavné atribúty okresu Stropkov, nasleduje analýza a deskripcia vývoja nezamestnanosti v sledovanom prostredí a komparácia nezamestnanosti v okrese Stropkov s Prešovským krajom a Slovenskou republikou. Zhotovenie vlastného empirického výskumu nám umožnilo uskutočniť rozbor zistených subjektívnych odpovedí respondentov a analyzovať tak ich dôvody a postoje k nezamestnanosti. Pomocou SWOT analýzy sme identifikovali silné aj slabé stránky skúmaného okresu, ale taktiež príležitosti a ohrozenia pre tento okres.
Klíčová slova:nezamestnanosť, miera nezamestnanosti, druhy nezamestnanosti, príčiny nezamestnanosti, dôsledky nezamestnanosti

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně