Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Maroš Valach, PhD.
Identifikačné číslo: 1223
Univerzitný e-mail: maros.valach [at] uniag.sk
 
odborný asistent CSc./PhD. - Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Vedúci pracoviska - Katedra verejnej správy (FEŠRR)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Projekty     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Vznik a príčiny nezamestnanosti v okrese Stropkov
Autor: Ing. Lenka Burcáková
Pracovisko: Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Vedúci práce: Ing. Maroš Valach, PhD.
Oponent:Ing. Marián Kováčik, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Vznik a príčiny nezamestnanosti v okrese Stropkov
Abstrakt:Predmetom bakalárskej práce, ktorá nesie názov "Vznik a príčiny nezamestnanosti v okrese Stropkov" je analyzovanie nezamestnanosti na úrovni tohto okresu. Každá vyspelá spoločnosť sa snaží o dosiahnutie blahobytu, čo sa stáva v zmiešanej ekonomike problémom v dôsledku nesúladu medzi ponukou práce a dopytom práci. Cieľom tejto záverečnej práce je zistenie, čo je príčinou vzniku nezamestnanosti a aké sú jej dôsledky pre obyvateľstvo, žijúce v okrese Stropkov. Teoretíckú časť tvorí vymedzenie kľúčových pojmov súvisiacich s týmto sociálnym a ekonomickým javom. Druhú časť záverečnej práce tvorí vlastná práca, v ktorej sú charakterizované hlavné atribúty okresu Stropkov, nasleduje analýza a deskripcia vývoja nezamestnanosti v sledovanom prostredí a komparácia nezamestnanosti v okrese Stropkov s Prešovským krajom a Slovenskou republikou. Zhotovenie vlastného empirického výskumu nám umožnilo uskutočniť rozbor zistených subjektívnych odpovedí respondentov a analyzovať tak ich dôvody a postoje k nezamestnanosti. Pomocou SWOT analýzy sme identifikovali silné aj slabé stránky skúmaného okresu, ale taktiež príležitosti a ohrozenia pre tento okres.
Kľúčové slová:nezamestnanosť, miera nezamestnanosti, druhy nezamestnanosti, príčiny nezamestnanosti, dôsledky nezamestnanosti

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene