Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Maroš Valach, PhD.
Identifikačné číslo: 1223
Univerzitný e-mail: maros.valach [at] uniag.sk
 
odborný asistent CSc./PhD. - Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Vedúci pracoviska - Katedra verejnej správy (FEŠRR)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Projekty     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Vznik a príčiny nezamestnanosti v okrese Šaľa
Autor: Ing. Karina Pyteľová
Pracovisko: Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Vedúci práce: Ing. Maroš Valach, PhD.
Oponent:Ing. Ľubica Majstríková, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Vznik a príčiny nezamestnanosti v okrese Šaľa
Abstrakt:Cieľom bakalárskej práce bolo charakterizovať vznik a príčiny nezamestnanosti v okrese Šaľa a vývoj nezamestnanosti za sledované časové obdobie 10 rokov. Bakalárska práca je tvorená štyrmi kapitolami. Prvá kapitola je určená na vymedzenie pojmu nezamestnanosť a miery nezamestnanosti, druhov nezamestnanosti, prirodzenej miery nezamestnanosti a taktiež na zamestnanosť. Druhá kapitola je zameraná na určenie hlavného cieľu a čiastkových cieľov bakalárskej práce. V tretej kapitole sme popísali metodiku práce slúžiacu k vypracovaniu záverečnej práce. Štvrtá kapitola charakterizuje okres Šaľa prostredníctvom rôznych faktorov ako: prírodný potenciál, demografický potenciál, ekonomický potenciál a infraštruktúru. V druhej časti štvrtej kapitoly sme sa zaoberali vývojom nezamestnanosti za obdobie rokov 2005 až 2014, použili sme dotazníkový prieskum a na základe neho sme vytýčili príčiny a opatrenia v boji proti nezamestnanosti.
Kľúčové slová:prirodzená miera nezamestnanosti, zamestnanosť, nezamestnanosť, druhy nezamestnanosti

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene