Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Maroš Valach, PhD.
Identifikačné číslo: 1223
Univerzitný e-mail: maros.valach [at] uniag.sk
 
odborný asistent CSc./PhD. - Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Vedúci pracoviska - Katedra verejnej správy (FEŠRR)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Projekty     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Inštitucionálne a finančné zabezpečovanie sociálnych služieb v meste  Rimavská Sobota
Autor: Ing. Lucia Lukácsová
Pracovisko: Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Vedúci práce: Ing. Maroš Valach, PhD.
Oponent:Ing. Denisa Hanáčková, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Inštitucionálne a finančné zabezpečovanie sociálnych služieb v meste  Rimavská Sobota
Abstrakt:Predkladaná diplomová práca reflektuje tému inštitucionálne a finančné zabezpečovanie sociálnych služieb v meste Rimavská Sobota. Práca sa skladá z teoretickej časti, ktorá podáva prehľad o súčasnom stave riešenej problematiky doma a v zahraničí. Objasňuje stručný prehľad historického vývoja územnej samosprávy, jej súčasnú charakteristiku a financovanie. Poskytuje výklad základných pojmov riešenej problematiky - sociálne služby, verejné služby, ich financovanie a poskytované formy sociálnych služieb na Slovensku. Podáva pohľad vzťahu miestnej územnej samosprávy a k sociálnym službám. Súčasťou diplomovej práce je aj analytická časť, ktorá približuje polohu skúmaného mesta a demografický vývoj obyvateľstva. Na spracovanie zvolenej témy bolo vybrané okresné mesto Rimavská Sobota. Podrobne opisuje inštitucionálne zabezpečenie sociálnych služieb poskytovaných mestom Rimavská Sobota a ich finančné zabezpečenie. Dotazníkový prieskum bol zameraný na hodnotenie a spokojnosť skutočných a potencionálnych používateľov so sociálnymi službami. Definované sú ich predstavy a potreby, zmeny alebo zachovanie aktuálnej podoby poskytovaných sociálnych služieb. Súčasťou je aj riadený rozhovor s primátorom mesta Rimavská Sobota, ktorý vyjadril svoj názor o poskytovaných sociálnych službách, ich zabezpečovaní a rozvoji. Počas príprav záverečnej práce bola použitá dostupná domáca a zahraničná literatúra, internetové zdroje, legislatíva pôsobiaca v sociálnej oblasti, interné materiály mestského úradu v Rimavskej Sobote.
Kľúčové slová:sociálne služby, financovanie, samospráva, obec

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene