Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Maroš Valach, PhD.
Identifikační číslo: 1223
Univerzitní e-mail: maros.valach [at] uniag.sk
 
odborný asistent CSc./PhD. - Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Vedoucí pracoviště - Katedra verejnej správy (FEŠRR)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Projekty     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Zabezpečovanie miestnych verejných služieb obcami Klasov a Dolné Obdokovce
Autor: Ing. Marián Ribárszki
Pracoviště: Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Vedoucí práce: Ing. Maroš Valach, PhD.
Oponent:Ing. Marcela Chreneková, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Zabezpečovanie miestnych verejných služieb obcami Klasov a Dolné Obdokovce
Abstrakt:Primárnym zámerom v diplomovej práci bolo zhodnotenie zabezpečovania verejných služieb obcami Klasov a Dolné Obdokovce. Hlavnou úlohou obce ako samosprávy je podľa zákona zabezpečovať verejné služby pre svojich občanov tak, aby boli uspokojené ich potreby. Diplomová práca bola rozčlenená na dve časti. V teoretickej časti sme definovali základné pojmy ako služba, verejná služba, miestna verejná služba, klasifikácia služieb a prieskum o systéme a spôsobe poskytovania verejných služieb v skúmaných obciach v Nitrianskom kraji. Praktickej časti sme sa zaoberali všeobecnou charakteristikou vybraných obcí a na popísanie jednotlivých služieb, ktoré obce poskytujú svojim obyvateľom. Pri samotnom zhodnotení zabezpečovania verejných služieb obcami sme použili dotazníkový prieskum, ktorý následne vyplnili starostovia vybraných obcí. Cieľom dotazníkového prieskumu bolo zistiť koľko finančných prostriedkov musí obec vynaložiť na zabezpečenie vybraných verejných služieb a či využívajú internú alebo externú formu zabezpečovania vybraných služieb. Taktiež bol použitý aj dotazník na zistenie spokojnosti občanov s poskytovanými službami, ktoré zabezpečujú sledované obce.
Klíčová slova:služba, verejná služba, miestna verejná služba, klasifikácia služieb

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně