Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Maroš Valach, PhD.
Identifikačné číslo: 1223
Univerzitný e-mail: maros.valach [at] uniag.sk
 
odborný asistent CSc./PhD. - Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Vedúci pracoviska - Katedra verejnej správy (FEŠRR)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Projekty     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Zabezpečovanie miestnych verejných služieb obcami Klasov a Dolné Obdokovce
Autor: Ing. Marián Ribárszki
Pracovisko: Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Vedúci práce: Ing. Maroš Valach, PhD.
Oponent:Ing. Marcela Chreneková, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Zabezpečovanie miestnych verejných služieb obcami Klasov a Dolné Obdokovce
Abstrakt:Primárnym zámerom v diplomovej práci bolo zhodnotenie zabezpečovania verejných služieb obcami Klasov a Dolné Obdokovce. Hlavnou úlohou obce ako samosprávy je podľa zákona zabezpečovať verejné služby pre svojich občanov tak, aby boli uspokojené ich potreby. Diplomová práca bola rozčlenená na dve časti. V teoretickej časti sme definovali základné pojmy ako služba, verejná služba, miestna verejná služba, klasifikácia služieb a prieskum o systéme a spôsobe poskytovania verejných služieb v skúmaných obciach v Nitrianskom kraji. Praktickej časti sme sa zaoberali všeobecnou charakteristikou vybraných obcí a na popísanie jednotlivých služieb, ktoré obce poskytujú svojim obyvateľom. Pri samotnom zhodnotení zabezpečovania verejných služieb obcami sme použili dotazníkový prieskum, ktorý následne vyplnili starostovia vybraných obcí. Cieľom dotazníkového prieskumu bolo zistiť koľko finančných prostriedkov musí obec vynaložiť na zabezpečenie vybraných verejných služieb a či využívajú internú alebo externú formu zabezpečovania vybraných služieb. Taktiež bol použitý aj dotazník na zistenie spokojnosti občanov s poskytovanými službami, ktoré zabezpečujú sledované obce.
Kľúčové slová:služba, verejná služba, miestna verejná služba, klasifikácia služieb

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene