Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Maroš Valach, PhD.
Identifikačné číslo: 1223
Univerzitný e-mail: maros.valach [at] uniag.sk
 
odborný asistent CSc./PhD. - Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Vedúci pracoviska - Katedra verejnej správy (FEŠRR)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Projekty     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Inštitucionálne a finančné zabezpečovanie sociálnych služieb v meste Trnava
Autor: Ing. Michaela Dzíbelová
Pracovisko: Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Vedúci práce: Ing. Maroš Valach, PhD.
Oponent:doc. Ing. Viera Petrášová, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Inštitucionálne a finančné zabezpečovanie sociálnych služieb v meste Trnava
Abstrakt:Predložená diplomová práca predstavuje sociálne služby poskytované mestom Trnava, ale aj vymedzenie služieb, ktoré sú zabezpečované na jeho území odlišnými subjektmi. Zaoberá sa ich finančnou a inštitucionálnou stránkou. Pozornosť je venovaná predovšetkým seniorom, ktorí sú v súčasnosti prvoradou skupinou záujmu v tejto oblasti a sociálnou skupinou, ktorá tieto služby vo veľkej miere potrebuje a využíva. Diplomová práca je rozdelená do viacerých kapitol, ktoré obsahovo na seba nadväzujú. Prvá kapitola je venovaná teoretickým pojmom súvisiacim s vybranou tematikou sociálnych služieb. V praktickej časti sú uvedené skutočnosti o charaktere mesta, demografickom vývoji a zabezpečovaní sociálnych služieb v meste. Centrom záujmu boli služby, ktoré spadajú pod kompetencie mesta so zameraním sa na cieľovú skupinu seniorov, v rámci ktorej sme zisťovali spokojnosť s uvedenými službami, ich očakávania a problémy. Za pozitívne možno uviesť veľkú časť aktívnych seniorov na území mesta Trnava, s čím súvisí aj využívanie služieb denných centier a iných záujmových organizácií. Naopak na druhej strane by sa mala zlepšiť komunikácia s mestom a zvýšiť informovanosť seniorov o ich možnostiach, s čím súvisí aj ich čiastočná nespokojnosť.
Kľúčové slová:seniori, mestské zariadenia sociálnych služieb, financovanie, sociálne služby

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene