Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Maroš Valach, PhD.
Identifikačné číslo: 1223
Univerzitný e-mail: maros.valach [at] uniag.sk
 
odborný asistent CSc./PhD. - Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Vedúci pracoviska - Katedra verejnej správy (FEŠRR)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Projekty     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Inštitucionálne a finančné zabezpečovanie sociálnych služieb v meste Holíč
Autor: Ing. Lucie Surová
Pracovisko: Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Vedúci práce: Ing. Maroš Valach, PhD.
Oponent:doc. Ing. Viera Petrášová, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Inštitucionálne a finančné zabezpečovanie sociálnych služieb v meste Holíč
Abstrakt:Cieľom práce je zhodnotiť inštitucionálne a finančné zabezpečovanie sociálnych služieb v meste Holíč, s dôrazom na úsek sociálnych služieb poskytovaných seniorom. Práca je rozdelená do piatich kapitol. V prvej kapitole sa venujeme základným pojmom riešenej problematiky, vymedzeniu pojmov ako verejné služby, charakteristika sociálnych služieb a ich klasifikácia, sociálna politika, sociálna práca. Ďalj sa venujeme sa tu legislatívnemu, inštitucionálnemu a finančnému zabezpečovaniu sociálnych služieb v Slovenskej republike. V druhej kapitole sme si stanovili hlavný cieľ diplomovej práce a jeho čiastkové ciele. Tretia kapitola pozostáva z metodiky a použitých metód. Výsledky práce sme rozpracovali v štvrtej kapitole, kde sme charakterizovali územie a demografiu, zhodnotili inštitucionálne a finančné zabezpečovanie sociálnych služieb prostredníctvom verejných a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb. Vybrali sme jedno konkrétne zariadenie pre seniorov a analyzovali jeho inštitucionálne a finančné zabezpečovanie. Ďalej sme vyhodnotili dotazníkový prieskum pre seniorov žijúcich v zariadení sociálnych služieb. Cieľom prieskumu bolo zhodnotenie súčasnej úrovne inštitucionálneho zabezpečenia sociálnych služieb v meste Holíč a identifikácia problémov v oblasti zabezpečovania sociálnych služieb. Uskutočnili sme riadený rozhovor so zástupcom primátora mesta. Cieľom bolo zistiť názor na zabezpečovanie sociálnych služieb v meste, aké služby mesto plánuje poskytovať v budúcnosti. Piata kapitola obsahuje návrhy na zlepšenie zabezpečovania sociálnych služieb v meste Holíč a diskusiu. Záver diplomovej práce obsahuje sumarizáciu získaných poznatkov a ich nadväznosť na vytýčený cieľ.
Kľúčové slová:sociálne služby, seniori, poskytovatelia, inštitucionálne a finančné zabezpečovanie

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene